Klart vi kan utmana urbaniseringen

11 juli, 2019

Klart vi kan utmana urbaniseringen. Klart vi kan skapa attraktiva samhällen genom att vända blickarna och energin mot byn, bygden eller den hårt ansatta kommunen. Ansatt av avfolkning och en åldrande befolkning. Påfrestad av stadens drivkraft och ungas flyttmönster. Men vem har sagt att vi behöver älta det i alla tider. Jag menar det har hållit på så länge jag lever. Och jag blir 50 i höst.
Inte för att jag vill negligera alla förbaskade orättvisor som finns. Inte heller vill jag lägga sorti på alla som kämpar för att göra våra röster hörda. Jag är ju också en av dem/oss och min drivkraft är helt och hållet att medskapa ett rättvist, jämlikt, inkluderande samhälle och har insett att bästa sättet är att skapa det lokalt och sprida vidare. Sprida kärlek och värmande energi. Skapa. Skapa möten, mötesplatser och arrangemang. Skapa glädje och odla idéer som kan lyfta den egna bygden och människors kreativitet.

Visa på styrka
Det går att frodas mot alla odds

Min övertygelse är nämligen att vi måste sluta hoppas på en regering som kommer att fixa allt som måste fixas. Varken nu eller i framtiden. Det är nämligen så mycket som måste fixas. Till exempel laga vår sargade välfärd och utjämna skillnaderna mellan stad och land i tillgång till allsköns samhällsservice.

Jag tror också, eller är helt övertygad om att det samhälle, den kommun, den bygd som kommer att blomstra mest och snabbast är inte den som väntar på gödsel utan den som ser till att odla själv i den mylla som finns. Myllan av människor som bor och verkar i respektive bygd. Att ta vara på och tillsammans utveckla alltifrån det lokala näringslivet till entreprenörer, eldsjälar, föreningar och civilsamhälle och lägga mindre vikt i att driva partipolitik på kommunal nivå.

Fattar att det jag skriver kan vara provocerande men jag kan inte låta bli eftersom jag tror så starkt på att vi måste fixa det kluvna Sverige tillsammans och tillsammans blir vi dessutom mindre sårbara, mindre ensamma, mindre utanför och istället starkare i en gemenskap som skapar dragningskraft.

Ja, jag tror vi kan utmana urbaniseringen och jag tror dessutom att vi måste.

Nu finns inget annat än sorgen
Måttet är sen länge rågat