Kom ihåg att värna vår demokrati!

18 juli, 2019

Med jämna mellanrum återkommer jag i mina texter till frågan om vår demokrati. Det är oundvikligt eftersom jag känner ett stort engagemang för demokratifrågor på alla nivåer. I allt ifrån att göra sin röst hörd till människors lika värde och samma rättigheter. Då och då kommer frågan om vår demokrati upp när det gäller orättvisor mellan stad och land. Mellan tillväxtzoner och avfolkningsbygder som jag personligen tror kommer att påfolkas alltmer vartefter stadens attraktivitet dalar.

Demokratins syfte
Vi behöver värna vår demokrati

Nu är det så att jag anser att demokratifrågan är mycket allvarlig och i senaste numret av tidningen Vi får jag min oro bekräftad. Men att oroa sig i onödan ligger inte för mig. Det tar alldeles för mycket energi. Trots det så vill jag skrika ut att vår demokrati inte är självklar och det tycker inte heller professor Staffan I. Lindberg professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem-institutet (Varieties of Democracy) vid Göteborgs universitet.

Han har nämligen medverkat i världens första studie om ”autokratisering” enkelt uttryckt motsatsen till demokratisering. Ett ganska nytt spegelbegrepp som beskriver en process där länder blir mindre demokratiska och mer auktoritära.
För att väcka upp er som tänker att de handlar om andra länder så vill jag delge er hur studien menar att en autokratiseringsprocess kan gå till;

  • Först tar man över medierna, eller underminerar dem.
  • Sen identifierar man en minoritet som man kan skylla landets problem på och därigenom skapa rädsla och ett nytt samtalsklimat.
  • Därefter ger man sig på rättsstaten.

Följer dagens utveckling alltså ett känt mönster frågar sen Vis reporter:
Nja, svarar Stefan;

Det unika med dagens situation är att utvecklingen sker gradvis och diskret. Tidigare har vi sett att demokratier har krossats av militärkupper och liknande, men nu är det folkvalda politiker som monterar ner det demokratiska styret.

Mätningen har gjorts på 181 stater varav 22 har en demokrati på dekis och på frågan om studien har uppmärksammats svarar Stefan att den har fått mer genomslag utomlands än i Sverige….

Illa säger jag och vill därför bidra till spridning. TACK Vi för artikeln och TACK LAND för möjligheten till spridning.

VAKNA SVERIGE och tänk på att vi alla bär ett ansvar över att värna vår demokrati

Nu har studentsången tystnat
Nu finns inget annat än sorgen