Kulturen som kraft i Sorsele och Västerbotten

30 maj, 2019

I tisdags var jag i Sorsele för att inleda en kulturdebatt med företrädare för kultur i Västerbotten och Sorsele kommun. I panelen fanns både politiker och tjänstepersoner och debatten leddes av Bo Brydsten. Jag hade förmånen att inleda det hela och mer om det kan jag berätta senare, i ett särskilt inlägg.
Nu tänkte jag berätta om Sorseles arbete eftersom det är värt att sprida. Sorsele en av landets minsta kommuner när det gäller befolkning men en av det största när det gäller natur och den kultur som den fört med sig. Eller vad sägs om Riverstories och Fiskepoesi…

En engagerad och framåtsyftande panel

Att som liten kommun våga satsa på det som inte är lagstadgat i en mycket ansträngd ekonomi är både modigt och helt rätt vilket Sorseles politiska ledning har förstått.
– Jag är övertygad om att man måste hitta sätt att göra kommunen attraktivare för att vända befolkningstrenden. En tajt budget har vi haft sedan jag började vara med i politiken – men för att vända trenden och få fler att stanna i eller flytta till vår kommun kan vi inte bara hyvla i verksamheterna. I dagsläget finns arbete här och en ökad attraktivitet innebär bland annat att satsa på kulturen menar kommunalråd Kjell Öjeryd i en intervju i Folkbladet.

Fiskepoesi av Sorsele poesisällskap bildat år 2000

Till er alla små kommuner; Gör som Sorsele. Våga! Det gör hela skillnaden för era invånare. Under debatten hade också publiken möjlighet att ställa frågor och då tar en av kommunens kulturarbetare till orda för att förmedla sitt tack till Kommunalrådet och Kultur o fritidschef Pär Röckner för att de satsar på kulturen.
Ja, det var med värme i hjärtat som jag lyssnade på denna debatt och värt att summera är: Kulturarbetare i vårt län är allt ifrån de lönearbetande i Norrlandsoperan och Västerbottens museum till entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar men inte minst alla dessa ideella krafter som investerar sin tid i att lyfta kulturen i sin bygd.

En plats att längta till
Föreningsliv ger energi!