Föreningsliv ger energi!

17 maj, 2019

Föreningsliv. Liv i förening. Gemenskap. Möten. Kittet som kan hålla ihop en bygd. Det är på många sätt föreningar som håller ihop vårt land men som i takt med samhället förändrats verkar behöva någon form av uppgradering. Föreningsliv 2.0.

Många av oss som växte upp på och runt 70 talet fick det ideella engagemanget med oss som en del av vår uppväxt. Det var en naturlig del av familjelivet helt enkelt. Tyvärr är det numera inte lika självklart att man engagerar sig, inte ens när det gäller ens egna barns fritid vilket är mycket hämmande för lokal utveckling och samhällens attraktivitet.

Mamma, jag och min bror i Tannbergsstugan med Friluftsfrämjandet.

Därför har jag ägnat en del tid till att fundera vad som krävs för att främja föreningsutveckling eftersom det ger så mycket gott för alla inblandade och för de samhällen vi lever i. Min fundering grundar sig helt på egna erfarenheter och en hel del omvärldsbevakning på grund av mitt intresse.
Tidigare var det som sagt naturligt att engagera sig och vad som gjort att färre gör det nu kan vara en vägledning till att få fler med på tågen. Till exempel är, eller åtminstone känner sig, människor i allmänhet mer stressade vilket gör att man prioriterar bort tiden med barnen när de är i händerna på en förening. Men jag är ganska säker på att man förlorar mer på det än man vinner. Tid är nämligen en sak och energi är en annan. Den tid man får möjlighet att bidra till sina barns eller sin bygds utveckling ger energi till att hinna med det man anser att man behöver göra istället. Sen är det så att ju fler vi är som ger av vår tid och får energi desto starkare och gladare blir alla inblandade. Det gäller att dela på sysslorna som är alltifrån ledaruppdrag till att tvätta matchkläder, baka, skjutsa och stå i kiosker eller i en byastuga.

Dessutom lever vi i en tid med fler typer av familjekonstellationer. Det handlar om alltifrån delad vårdnad och familjer från andra kulturer som kan behöva handfast vägledning in i rollen som engagerad förälder i föreningssammanhang.

Kulturen som kraft i Sorsele och Västerbotten
Skolan är byns livsnerv