Skolan är byns livsnerv

15 maj, 2019

Det duggar tätt med uppror kring många frågor som rör lands- och glesbygd. Ett av spåren är skolnedläggningar som jag känner extra för eftersom skolan många gånger är hjärtat i våra bygder och dessutom grunden i alla barns möjligheter till utveckling.
Jag kan för mitt liv inte begripa hur svensk politik har kunnat gå så långt kring centralisering och likriktning och effektivisering så att orättvisorna haglar beroende på var man bor. Fattar man inte vilket dränage det är på kraft och levnadsvillkor på svenska landsbygder och hur det dessutom medför trängsel och inte helt välmående städer.

Edsele Friskola

I byn Edsele som på senare tid ökat sin befolkning och skapat ett attraktivt litet samhälle beskriver man skolan som byns livsnerv. Skolan som är en friskola drivs av ett personalkooperativ. Mer om hur de lyckats går att läsa här
https://www.edselefriskola.com/

Skolan som idag har drygt 50 elever från förskola upp till årskurs 6 samt en förskoleverksamhet har jobbat för att bevara sin skola många gånger vid hot om nedläggning. För varje gång har bygden blivit mer sammansvetsad. För att bo och leva på landsbygden krävs oftast täta samarbeten och kreativa lösningar skriver dem i en broschyr om sin bygd.
För att säkra långsiktighet driver skolan också restaurang Grytan vilket möjliggör att man kan erbjuda de äldre en matsal och allmänheten i Edsele en egen lunchrestaurang
Att skolan är byns livsnerv och barnen är Edseles framtid råder det inget tvivel om och kring skolan skapas möjligheter och lösningar som svetsar byn samman.
Det är inte rättvist att de som bor i staden inte behöver göra mer än betala skatt och ev gå på ett par föräldramöten medan föräldrar på landsbygden behöver ta saken i egna händer. Jag kan dock inte hymla med att kraften som genereras av att man går samman fascinerar och att jag gärna åker på ett studiebesök till Edsele. Någon som vill me`?

Föreningsliv ger energi!
Naturen är en hälsokälla som kräver respekt