Kvinnor som vill förändra Sverige

28 augusti, 2018

Det behövs fler kvinnliga ledare uttalas det då och då. Det finns också listor över kvinnor som förändrat världen. Jag är beredd på att hålla med om att fler kvinnliga ledare behövs. Jag tror också att kvinnor som förändrat världen gjort det genom att vara beredd på att släppa på prestige, inte tänkt på sin egen vinnings skull vare sig ekonomiskt eller karriärmässigt.

Jag och Terese på Landstormens manifestation

Jag och Terese Bengard är två kvinnor från Norrland som jobbar för att förändra Sverige. Vi vill se och verka för ett mer sammanhållet Sverige, både som personer och i våra gärningar. Vi vill minska det regionala klyftorna som drabbar både människor och samhällen och vi vill upplysa om hur det kan göras. Inte bara gnälla. Gnäll är inget för oss.
Vi behöver bli fler kvinnor som vill förändra Sverige utan att vara politiker. Det behövs nya sätt att känna sig delaktiga i vår demokrati mellan valen. Det är en del av vår demokrati. Demokrati är ett styrelseskick, regler för medborgarnas inflytande och samverkan, men också en offentlig kultur som behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Det är oerhört viktigt.

Jag har alltid varit en samverkansnörd. Som en bordercollie samlar in fåren i den riktning som är bäst för dem vill jag också agera. Jag vill förena och bygga broar för jag tror det är rätt väg att gå, men det är inte lika lätt med människor som med får.

Det behövs fler kvinnor som visar sina medfödda förmågor att göra världen bättre. Vi har det inom oss. Det är naturligt. Tack Terese för att du är så bra för mig och Sverige. Det var fint att ses i Stockholm och nu laddar vi för ytterligare en växel och hoppas på att inspirera fler.

Urbaniseringen är ingen naturlag
Landstormen är här!