Landsbygden har ett image problem

19 juni, 2018

Sverige behöver en ny story och frågan är vem eller vilka som ska skriva den. Jag är beredd att bidra och har ända sedan jag kom ut som opinionsbildare funderat på hur en ny story skulle kunna utformas. Det finns en hel del skrivet redan men det mesta handlar om fakta, konstruktiv eller, helt i betraktarens öga. Min känsla är att det krävs något nytt som kan bli en del i ett omfattande visionsarbete för ett sammanhållet Sverige där stad och land inte ställs emot varandra som motpoler utan som det egentligen är, helt beroende av varandra. Sveriges nuvarande story är uppbyggd på fördomar som blivit sanningar och inrotade vanföreställningar med fördel staden eftersom flest personer bor där och gör den fördrivna sanningen partisk.

På skrivarkurs i Österlen

Det är ingen tvekan om att det behövs nya berättelser med alternativa samhällsvisioner som genomsyrar optimism och framtidstro även utanför staden och som kan rucka på föreställningen om att staden är det givna alternativet. Är ni fler med mig som anser att jag har rätt och har ett råd eller två hur jag ska ta idéen om en ny berättelse vidare så är jag tacksam för tips. Jag är beredd med pennan.
Till exempel har den teknikstyrda utvecklingen dominerat när det gäller hur digitaliseringen påverkar våra samhällen. Beskrivningen om vilka möjligheter som ges när det gäller digitalisering och lokal utveckling är tills nu mycket undermålig. Att digitaliseringen kan ge uppsving åt minsta lilla by till större ort har nog de flesta insett. Likaså inser alltfler att valet av staden som boplats inte är lika given längre, vilket i sig är tur eftersom problemen ökar med allt för snabbt växande städer.
Det är dags för en story byggt på digitalt driven samhällsgemenskap som kan uppnås lika väl i mindre samhällen. Någon sa till mig att vi går mot en utveckling där städerna blir alltmer lika. Kanske blir det landsbygdens revansch. Nu finns anledning att förstärka landsbygdens original och då syftar jag inte på individer utan på möjligheter med ett liv som inte är likriktat och som främjar hälsa och kreativitet.
Det är dags att sluta underskatta livet på landsbygden och landets glesare regioner och verka för en sammanhållen berättelse om framtiden långt ifrån rådande fördomar och som ger Sveriges landsändar den image de förtjänar.

Tack för påminnelsen Durmaz
”Du verkar vara ovanligt driven för att komma från Norrland”