Landstorm 2018 – en ny folkrörelse

14 maj, 2018

Nu är det en ny Landstorm på gång vilket jag berättade om i radio Västerbotten igår. Ni som är intresserade av historia vet säkert att landstormar tidigare varit aktuella i samband med första och andra världskriget och handlade om lokalförsvar, dvs att skydda sina bygder vilket är mycket passande för vad Landstorm 2018 handlar om. Nämligen att skydda sina bygder samt att värna hela Sverige.

Frågan kring det kluvna Sverige engagerar mig mycket. Anledningen är att vårt kluvna land ger allvarliga konsekvenser men blir inte en valfråga eftersom partipolitik bygger på att vinna flest röster och flest röster finns i städerna. Detta är en rätt enkel matematik som visar på att vi behöver bli fler än oss drabbade som ser allvaret i det som händer med vårt land.

När Kurt Folkesson tog kontakt med mig angående manifestationen tänkte jag att det är klart jag vill bidra men inte vara den som går i bräschen. Anledningen till det var dels frågan om jag har tiden som krävs och dels att jag inte är bekväm med att se och höra mig själv i media.  Men efter en tid visade sig att det inte fanns någon annan som är bättre lämpad än mig att leda kampanjen och som dessutom är fri nog att ta på mig rollen. Det som också ökade mitt intresse är att detta är en långsiktig satsning. Ett folkinitiativ som troligen kan ge det underifrån tryck som krävs för förändring. 

Här är länken till radiointervjun

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6952622

Jag hoppas att alla ni som är intresserade av att bidra till att täppa ihop klyftan mellan stad och land vill bli en del av Landstormen. Tanken är att bilda ett folkinitiativ som håller över tid men ett medlemskap där medlemsnyttan är att vi fortsätter vårt arbete tills vi nått resultat.

Mer information fås via mig och på Facebooksidan Landstormen 2018.

På väg till Landsbygdsriksdag
Norrland flyttar söderut