Sång till välfärden

22 april, 2018

Är det nånting som det skrivs för lite om så är det hur människor påverkas av bristen på sammanhållning i vårt land. Ur mitt perspektiv som både kan tala fritt om hur det känns, och som dessutom har egna erfarenheter är det lätt att sätta ord på det som sker. Eftersom jag lever i en region med allt lägre skatteintäkter hos kommunerna kopplat till en allt äldre befolkning så kan jag tala om att det har lite att göra med vilken regering vi har. Så ursäkta alla folkvalda, jag har stor respekt för det ni gör men min känsla av att det behövs nya former för opinionsbildning är helt rätt.

När jag ser föreställningen, Sång till välfärden, tänker jag. Det här borde alla i regeringsställning se. Men jag tänker också att det troligen inte skulle ta fart. För alla som har god tillgång till välfärden känner inte det jag känner, och förbannar att min högt utvecklade empati för hur andra människor känner sig är lika utvecklad som det kluvna Sverige.

Sång till välfärden är en föreställning som Riksteatern ger lagom till valåret. Den syftar bl a till att få fler att fundera på hur vi kan utveckla och förändra välfärden utan att förlora den. Ett mycket angeläget syfte.

Vad är då välfärd, kan man undra?

Wkipedia skriver ungefär så här om välfärd:

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden och bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I ekonomisk forskning avses oftast individers samlade resurser. Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av t e x skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning. Ofta används ordet i en snävare betydelse där man betonar välfärdstjänster som tillhandahålls eller finansieras av den offentliga sektorn för att garantera en viss nivå av välfärd, och inkomstöverföringar med samma syfte, i fråga om åtgärder att uppnå välfärd för alla, eller strukturer som bidrar till detta, talar man också om social trygghet eller socialt skyddsnät. Välfärdsdiskussionen handlar ofta om de svagare i samhället, och om att säkra individens välfärd under barndom, sjukdom, arbetslöshet och ålderdom samt vid funktionsvariationer eller fattigdom.

Lennart Jähkel - landstingsrådet som lovar foto Chantale Hannouch
Lennart Jähkel – landstingsrådet som lovar foto Chantale Hannouch

Vidare beskrivs den svenska modellen och välfärdsstaten vilket är sådant som politiska debatter ofta handlar om. Det beror på värderingar huruvida man anser att staten ska lägga sig i eller huruvida företag ska tjäna pengar på människors behov av välfärd. Det är en fråga om blockpolitik som gör att debatten handlar mer om att diskutera politiska hållningar, än nya sätt att möta utmaningarna med vår välfärd.

Att vår välfärd på väg att krackelera måste tas på allvar. För att bidra till att detta blir en valfråga bortom blockpolitiken kommer jag att skriva en hel del om detta i denna blogg.

Må väl!

Därför engagerar jag mig
Tyskland vill locka folk till landsbygden