Syssner, Tidholm & Rönnblom

20 maj, 2018
Kategori:

Sista dagen på Landsbygdsriksdagen bjuds vi på söndagsstudio med tre mycket kompetenta och intressanta personer, nämligen Josefina Syssner, Po Tidholm och Malin Rönnblom.

Alla tre fick möjlighet att delge sin uppfattning från gårdagens partiledardebatt och situationen vi har i vårt urbaniserade land. Det var en fantastiskt uppfriskande dialog som gav bestående intryck hos mig

Malin kommenterade Stefan Löfvens uttalande om att människor på landsbygden har samma behov som alla andra?! Vem behöver övertygas?

Troligen är de stadsborna och hon undrar också hur det kommer sig att vi inte flyttar fokus från att vi som bor i landets glesare delar är tärande när vi istället borde anses lärande eftersom stadsborna har mycket att lära av kraften, kreativiteten, entreprenörskapet i glesbygd.

Po Tidholm är som vanligt den glimrande dysterkvist som behövs i en panel i det här ämnet. Av allt klokt han sa väljer jag hans klarsynta uppfattning om elefanten i rummet under partiledardebatten. Dvs det som borde vara uppenbart men som ingen vågar röra vid. Nämligen det som händer ute i Europa och USA på grund av att stora delar av landet missgynnas under lång tid.

Josefina talade bland annat om att det saknas visioner och handlingsalternativ i politiken trots att ett ökat missnöje bland medborgare. Hon gjorde också en träffsäker jämförelse med miljörörelsen. Hur den växt fram som en miljöfaktor, ett perspektiv som förväntas finnas med i politiska beslut.

Tänk om en det blir likadant med urbaniseringen, dvs att frågan kan bli så uppmärksammad så det blir ett perspektiv på politiken. Den tanken delade de alla tre, dvs att det borde vara självklart med någon form av filter, en given aspekt eller en helt ny grund för politiken som innefattar en platspolitisk säkring.

Att Jacke Sjödin sen rimmade ihop en rad om att dessa tre kunde vara medicinen som krävs för ett sammanhållet Sverige var det många som höll med om i Fjällräven arena.

Tack Hela Sverige ska leva för en helt makalöst bra arrangerad riksdag a’ la landsbygd

Ökad brist på tillit är ett hot mot demokratin
Partiledardebatt om hela Sverige