Trivsel utanför storstaden och gärna i Norr

16 januari, 2019

Det blir som en härdsmälta i hjärnan. Måste sluta med detta beteende som jag troligen delar med många av er. Jag sitter och läser boken Brännpunkt Norrland om identitet, avfolkning, demografi och en åldrande befolkning med mitt grundläggande hopp om framtiden kvar. När jag gör det som jag måste sluta med. Tar den älskade och förhatliga mobiltelefonen för att scrolla lite. Och upptäcker:

– Unga norrlänningar är nöjdare med livet än storstadsbor

Så lyder rubriken med en bild på en ung tjej som gör en selfie. En tjej som skulle kunna vara jag eller någon av mina döttrar som båda lever i den avfolkning vars konsekvenser ingen regering hittills tagit på allvar. Men åter till den positiva nyheten. Rubriken handlar nämligen om en opinionsundersökning som Sveriges byggindustrier låtit göra där det framkommit att unga människor i storstäder är missnöjda med nuvarande boendesituation.

– Många satsningar genomförs utifrån storstadsperspektiv, till exempel kreditrestriktionerna vid köp av boende. Detta minskar valmöjligheten för ungdomar. Att kunna erbjuda mångfald på bostadsmarknaden är väldigt viktigt, säger Christer Johansson, lokalchef på Sveriges byggindustrier i Västerbotten.

På ställen utanför storstäderna tycker unga istället att arbetslösheten är den största utmaningen för samhället. Att byggindustrin har intresse för att diskutera livskvalitet kan tyckas långsökt, men Christer Johansson tycker att det är naturligt, och är inte förvånad över att unga i Norrland är mest nöjda.

– Att kunna välja mellan att bo centralt eller utanför centrum men samtidigt ha bra transporter till och från jobbet är positivt för många, säger Christer Johansson.
Han tror också att när klimat och hållbarhet blir mer aktuellt framöver så kommer också livskvalitet att diskuteras mera, liksom samverkan mellan stad och landsbygd.

Det blev som sagt en härdsmälta i hjärnan genom att mitt i en dyster tillbakablick få se en så positiv signal. Och jag tänker att det är precis så det är när det gäller vårt land. Det finns mycket dystert att se tillbaka på men det finns också många goda signaler och tecken för en ljusare framtid för oss som värnar hela vårt land.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/unga-norrlanningar-nojdare-med-livskvaliteten-storstadsbor?fbclid=IwAR2M_0Rq2kstOBDjjyOqdvOk8klVANvRgTtj1eNqKQ2KdLS7ku79dKziTII

Fanan om ett jämlikt Sverige
Om att längta bort, eller snarare hem