Två nya biosfärsområden utnämnda av UNESCO

19 juni, 2019

Idag blev det klart att vi får två nya biosfärsområden i Sverige. Det innebär att vi har gått från 5 till sju biosfärsområden utnämnda av UNESCO. Ett biosfärsområde kännetecknar ett område med höga kultur- och naturvärden som är värda att bevara men också utveckla i samklang med naturen och oss människor. Dom två områdena är Voxnadalen i Hälsingland och Vindelälven Juhttátahkka i Lappland och Västerbotten.

Vilda vackra Vindelälven

Det som ligger mig varmast om hjärtat är Vindelälven Juhttátahkka eftersom jag lever i dess närhet. Men allt som har att göra med att ta vara på kultur och naturvärden intresserar och engagerar mig. Det är på något sätt vår gemensamma själ och ju mer vi vet om och vistas i det som är våra kultur och naturvärden desto bättre blir vi på att bevara och känna glädje över det vi har till låns under den tid vi lever på moder jord.
Idag finns det 686 biosfärsområden världen över fördelade på 122 länder. Tillsammans bildar det ett globalt nätverk med ett gemensamt mål – att bidra till en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Biosfärsområden ingår i Unescos program Människan och biosfären som även syftar till att belysa och sprida goda exempel på aktiviteter som förenar ett fortsatt brukande av naturens ekosystemtjänster utan att förstöra förutsättningarna för framtida generationer.
Tre ledord definierar ett Unesco biosfärsområde:
• Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
• Utveckla samhället på ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt
• Stödja demonstrationsprojekt, forskning och lärande inom hållbar utveckling

Forsränning är en magisk upplevelse

Mitt senaste minne av vilda vackra Vindelälven var när vi forsrände hela vår familj på självaste nationaldagen. Det var sannerligen med skräckblandad förtjusning som jag paddlade allt jag kunde rakt genom brusande älven vars forsar jag till denna dag enbart beundrat på avstånd. Att dessutom kunna dricka vattnet direkt från älven gjorde upplevelsen extra god och som guiden beskrev att många turister knappast trodde var möjligt. Vi har naturvärden som gör vårt land unikt och som vi ska vara stolta över och värna för kommande generationer.

Midsommar förr och nu
Mitt Stockholm