Värna våra bygders identitet

25 oktober, 2018
Kategori:

Vad händer med en bygd när dess identitet får en törn? Jag tänker att den frågan är särskilt intressant i tider av digitalisering, urbanisering och globalisering. För oss som bor i Lycksele blev nedläggningen av Åhléns ett hack i vår själ som vi behöver vara öppna med.

Gammplatsen i Lycksele är kommunens vagga.

Anledningen till att jag tror det påverkade vår identitet är att Lycksele alltid varit centrum för handel. Det är liksom grunden för vår existens. Fram till 1600-talet fanns inga samhällen i södra Lappland. Trakten användes som renbetesland av skogssamer men hade ingen fast befolkning. I takt med att den svenska statsmakten ville stärka sin ställning uppstod behovet av fasta mötesplatser. På dessa uppfördes kyrkor och marknadsplatser, där samer och handelsmän och nybyggare kunde mötas. Dessutom drevs skatt in här. Du kan läsa mer om Lyckseles historia här.

När vi fick beskedet om att Åhléns skulle läggas ner försökte vi påverka beslutet genom att tala om hur viktigt vårt varuhus var för orten. Bland annat skrevs ett öppet brev till Antonia Ax:son Johnsson på Facebook som delades så mycket att det uppmärksammades av media med ett svar tillbaka till oss Lyckselebor. Svaret kan sammanfattas som att de nog visste hur viktiga varuhuset var för vår stad men att det måste stänga på grund av vikande kundunderlag. Det vi försökte uppmärksamma koncernen på var att det skulle påverka såväl den övriga detaljhandeln som det lokala näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet.

Trots att det är ett par år sedan så är det uppenbart att vi fortfarande saknar vårt varuhus. Det är också uppenbart att det påverkade den övriga handeln negativt. Anledningar att stanna till i Lycksele krympte och det var fler som lockades till såväl näthandel som till att ägna helger till shopping i Umeå. Dessutom tror jag att Åhléns tog med sig en del av vår självbild och att det påverkar vårt samhälle. Ungefär som brukssamhällen påverkas av att bruket läggs ner.

Besmanet i kommunvapnet symboliserar att Lycksele är en gammal handelsplats.

Nu är det ingen idé att deppa vidare men jag tror det är viktigt att vara öppna med att vi påverkats för att sedan gå vidare och fråga oss hur vi kan fortsätta vara en viktig plats för människors möten, handel och affärer.

Det här är ett exempel från min hemstad som troligen går att applicera på andra platser. Kommuner, orter och bygder har en identitet som är värd att ta fasta på men också utveckla i takt med samhällsutvecklingen.

Vi trivs i Norrlands inland
Nu är centraliseringsvågen igång igen