Nu är centraliseringsvågen igång igen

18 oktober, 2018

Hej Regeringen!
Vad trött jag blir! Nu har tilliten fått sig en törn igen. Frågan som jag brinner särskilt för. Nämligen att människor och bygder inte ska behöva känna sig övergivna av staten för att också citera den debattartikel som Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi skrev våren 2016 och som avgjorde vår kamp för att behålla skattekontoren på 9 orter i landet.

När det beslutet togs, det vill säga när generaldirektören för Skatteverket drog tillbaka beslutet att flytta 9 kontor till närmsta residensstad talade ni om att centraliseringen av statliga myndigheter skulle få ett slut. Det var tanken. Det var vad vi i upproret Skatteverket ska stanna i de 9 hotade orterna fick er att förstå. Men det höll inte länge. Nu är vågen igång igen. Denna gång är det Hudiksvall, Arvika och Mora som drabbas. Mer om det går att läsa här:

Det är något som inte stämmer? Vi vet att marknadskrafter styr och vi vet också att en ständig jakt på effektivisering styr, men hur kan det komma sig att ni inte kan styra lokalisering av statliga jobb?

En av artiklarna om Skatteverkets flytt av nio kontor varav ett var min hemstad Lycksele

När vi kämpade för våra 30 jobb i Lycksele så visade vi tydligt och mangrant på hur viktig dom här jobben var för en mindre ort som vår. Det talade vi om för ministrar och det visade vi också för statskontorets utredare som kom på besök. Med vi menar jag de drabbade, näringslivet, civilsamhället, politiker, medborgarna och tidningarnas ledarskribenter där Patrik Oksanen var särskilt träffsäker och engagerad. Men det tål tydligen upprepas igen och jag börjar i det här forumet och hoppas det kan ge en påminnelse.

1. Akademiker kommer oftast i par. Det innebär att statliga jobb gynnar differentieringen av lokala arbetsmarknader vilket är avgörande för den lokala utvecklingen i mindre orter utanför pendlingszoner.

2. En differentierad arbetsmarknad är helt avgörande för den lokala kompetensförsörjningen vilket är ett uttalat problem i landets glesare regioner och mindre orter och som staten kan påverka genom att stödja eller svika.

3. En ort som hela tiden får vara på sin vakt kring olika former av neddragningar skapar otrygghet och svårigheter att bygga attraktivitet, dvs få människor att stanna kvar eller flytta till orten.

4. Statliga jobb och statlig närvaro skapar legitimitet. När skylten finns på plats känner man dess närvaro i bygden men när den tas ner så ger det signaler till näringsliv och medborgare att här är inte värt att satsa.

Hejdå regeringen!

PS. Ni väljer mellan att hissa eller dissa orter runt om i Sverige beroende på om ni väljer centralisering eller medveten lokalisering. DS.

Värna våra bygders identitet
Nära. Nu och för alltid