Det blir ingen brist om priset är fritt

27 juli, 2015

Det fina med en fri marknadsekonomi är, den fria prissättningen av varor. För, som jag har skrivit om tidigare, fungerar priset som en signal som bär information till både producenter och konsumenter. Om prissättningen är fri så finns det ingen snabbare och mer tillförlitlig källa till information än priset.

När priset på en vara stiger så är det en signal till både producenter och konsumenter. Producenterna får en signal om att öka produktionen och konsumenten får en signal om att minska konsumtionen och bättre hushålla med just den vara vars pris stiger.

Vissa varor tar lång tid att tillverka. Från det att producenterna får en signal om ökad efterfrågan tills dess att färdiga varor är klara för leverans kan det ta flera månader eller år. Inom livsmedelsproduktionen är det ofta fallet.
Från att en kalv föds tills dess att hon har vuxit upp till en mjölkko tar det drygt två år. Det är alltså en två år lång fördröjning mellan signalen om ökad efterfrågan tills dess att produktionen kan öka.
(Detta resonemang bygger på att produktionsökningen enbart kan tillgodoses med fler kor, det är inte helt sant, men för enkelhets skull bortser vi från det här och nu).

Det finns två sätt att hantera denna tidsfördröjning. Genom en ytterligare globaliserad världshandel skickas prissignalen på nolltid runt hela jordklotet och den landar snart i något land där det finns ett mjölköverskott. De lastar då mejerivarorna på en båt och skickar dem dit där det finns brist. Då är tidsfördröjningen bara den tid som frakten tar.
En annan möjlighet är att konstruera finansiella instrument som brukar kallas för terminskontrakt. Genom dessa har både säljare och köpare av en viss vara möjlighet att signalera om vad de tror att priset kommer att vara i framtiden. All världens samlade kunskap, både hos producenter och konsumenter, kan då kondenseras ned till en enda siffra: terminspriset på mjölk för leverans om 1 månad, 3 månader, ett år eller någon annan gång i framtiden.
Genom att världens producenter och konsumenter kan få information långt i förväg om vart priset är på väg, så behöver aldrig en bristsituation uppstå.

I en reglerad och sluten ekonomi blir det brist, i en fri ekonomi stiger priset.

Trots att det här är enkel ekonomisk fundamenta så finns det ständigt politiker som vill hindra de viktiga signalerna att nå marknadens aktörer. EU håller som bäst på att implementera krångliga regelverk för terminskontrakt på livsmedel. Politiker har kallat terminskontrakten för ”en cynisk spekulation i svält”.
Inget kan vara mer fel, men det låter bra i tillräckligt många väljares öron.

Obegränsad skärmtid - jag gör ett fullskaligt experiment på min son
Grupparbete: Jordbrukspolitik