Höstvete del 10: (21:a april)

21 april, 2016
Kategori:

Den 21:a april är det sista datum att söka ”EU-stöd”.
Nu för tiden sker ansökan digitalt via jordbruksverkets hemsida. Jag, som hjälpt min far med ansökan sedan mitten på nittiotalet, kan tycka att det har blivit rejält mycket enklare. Då, i början, skedde ansökan via blanketter och utskrivna kartor. Dessutom fanns det stöd som var väldigt detaljerade och inriktade mot ”bevarande” av olika typer av inslag i odlingslandskapet. Stenrösen, ängslador, trädrader (alléer) och liknande.
Alla stenrösen och lador skulle räknas och alléers längd skulle mätas.

Nu räcker det med att ange vilken gröda man har tänkt odla på respektive åker. Åkrarnas storlek ska också anges – med två decimalers noggrannhet. Det är givetvis omöjligt att ange en åkers storlek så exakt, så det är mer regel än undantag att åkrarnas areal ändras när de kontrollmäts via satellitfoton.
En källa till ständig frustration för bönderna.

Med jämna mellanrum kommer det rapporter om att bönderna anger fel areal. Det är inte så konstigt. Det som många däremot tycker är konstigt är att felen alltid är ”åt samma håll” – det vill säga att bönderna överdriver storleken på sina åkrar. (I syfte att fuska förstås).
Det hela har en väldigt enkel förklaring. Avvikelser som innebär att man angett en mindre areal än den verkliga arealen registreras inte som en avvikelse.
Försäkringskassan inte kontrollerar ju inte dem som inte sökt sjukpenning, men kanske egentligen skulle ha varit berättigade till sådan.

De stöd som är aktuella för min höstveteodling är gårdsstödet och kompensationsstödet.

Bilden är till viss del arrangerad.
Bilden är till viss del arrangerad.

Gårdsstödets storlek baseras på det värde mina stödrätter har. Stödrätternas värde är baserat på var i landet jag bor och till viss del på vilka tidigare, så kallade kopplade, stöd jag har haft. Värdet på mina stödrätter är ca 120 Euro/ha. Under pågående programperiod ska värdet på stödrätterna utjämnas, vilket innebär att (i stort sett) alla bönder i Sverige ska ha samma värde på sina stödrätter. (Det kommer att hamna någonstans kring 190 Euro).

Kompensationsbidraget är tänkt att kompensera för ogynnsamma förhållanden för odlingen. Hur ogynnsamma förhållandena är på olika ställen i Sverige är inte så lätt att veta och det har varit en flera år lång process med att försöka dela in Sverige i olika områden där alla inom samma område bedöms ha ungefär lika besvärliga förhållanden – och därför ska få samma stöd. (Den här processen skulle jag kunna skriva 45 sidor om – men jag avstår).

Jag har gården i område fyra, vilket innebär att jag får 1200 kr/hektar i kompensationsstöd för mitt höstvete.

Om allt går som det ska och jag får min ansökan godkänd så kommer jag alltså att få ungefär 1080 kr per hektar i gårdsstöd och 1200 kr/hektar i kompensationsstöd.

Jag har ju en kalkyl för odlingen som just nu ligger på -14281 kronor för mina 2,7 hektar.
Stöden betalas (förhoppningsvis) ut någon gång under kommande höst, eller vinter, så min kalkyl kan inte redan nu justeras för stöden. Men om allt går som det ska så innebär det att jag får 6156 kronor i stöd för åkern med höstvete.

Hela serien av artiklar om min höstveteodling kan ni läsa här:

https://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/tag/hostvete/

Handelsgödselskatt ger stärkt konkurrenskraft, sa mp
En trisslott eller en mjölkgård?