Höstvete del 2 (8:e augusti)

20 augusti, 2015
Kategori:

Nu har det gått ungefär två veckor sedan jag sprutade med glyfosat och gräset har vissnat. Nu är det dags för nästa steg i vallbrottet. Här är det en strategisk avvägning att göra – ska jag plöja direkt eller ska jag försöka få sönder grässvålen först? 

Det som talar för att plöja direkt är givetvis att jag sparar tid, diesel och pengar genom att göra så

Det finns flera saker som talar emot.
Det är svårt att plöja en gammal vall om man har ambitionen att det ska bli bra. Särskilt där man sätter i plogen och där man lyfter den, så blir det gärna väldigt tovigt och ojämnt. Grästuvor som inte riktigt har vänts ned av plogen kommer att ställa till problem när åkern ska harvas.
Plogen vänder ju på jorden och om grässvålen är hel så kommer den att hamna ca 2 dm under ytan. Där ligger den som ett skikt i marken som hindrar vattentransporten upp och ned i jordlagret. När grödans rötter växer nedåt och träffar på detta luftigare lager av nedplöjt gräs så riskerar man att de inte tar sig vidare nedåt och därmed blir det en gröda som är väldigt känslig för torka.

Av dessa anledningar väljer jag att fräsa hela åkern med en jordfräs. Det är ett sagolikt tråkigt arbete som tar lång tid. Jag åker i ungefär i en hastighet av 2,5 km/h och jordfräsen är 2,5 meter bred – det tar lång tid! Jag skulle kunna välja att köra med en tung tallriksharv istället. Då går det att åka fortare med traktorn, men å andra sidan så måste jag köra flera gånger för att få samma fina resultat som jag får med jordfräsen. Jag äger ingen tung tallriksharv, men väl en jordfräs, så det är ju också en ganska avgörande anledning till mitt val.

Det tar en timme att fräsa 0,6 hektar. Min åker tar alltså 4,5 timmar att fräsa.
Det tar en timme att fräsa 0,6 hektar. Min åker tar alltså 4,5 timmar att fräsa.

En bra ljudbok och gott tålamod är nycklar till framgång för den som kör jordfräs.

Kostnader:
Sedan tidigare: 1085 kr
Traktor med jordfräs: 3681 kr

Totalt: 4766 kr.

Nästa steg är att plöja åkern. Jag återkommer när jag har reparerat plogen, som återigen har gått sönder.

Jag är min egen auktoritet
Varför blir man som man blir?