Höstvete del 6 (11:e september)

14 september, 2015
Kategori:

Efter sådden kvarstår ytterligare ett sådant där omtvistat moment – vältning. Ska man, eller ska man inte välta, det är frågan.

Det finns minst två skäl att välta åkern. Det är viktigt att vältningen sker omedelbart efter sådden.

  • Välten packar jorden i ytan och kring det sådda fröet. På så sätt ser man till att fröet ligger i fuktig jord och att det är en god anslutning mellan frö och jord.
  • Välten trycker ner det mindre stenarna som jag inte har plockat bort när jag harvade. Det är viktigt för att dessa stenar inte ska följa med in i tröskan när jag ska skörda vetet om ett år.
Vältning
Vältning

Problemet med vältning, framför allt på hösten, är att jorden kan bli för kompakt så att grodden har svårt att bryta igenom ytan. Det är på tyngre jordar, alltså jordar med hög halt av lera, som risken för detta är störst.

På de åkrar jag har sått höstvete på har jag fläckvis ganska mycket sten, därför vältar jag de delarna av åkrarna. På den åkern som jag använder som underlag för min kalkyl i den här artikelserien förekommer det sten på hela åken. Därför vältar jag hela åkern.

Jag har en så kallad Cambridgevält. Varannan ring är slät och varannan är tandad.
Jag har en så kallad Cambridgevält. Varannan ring är slät och varannan är tandad. De små stenarna som ligger på hela åkern trycks ned i jorden.

Nu är alla moment som ska göras på hösten klara. Eventuellt kommer jag att göra en behandling mot de svampangrepp som kan angripa vetet på vintern. Denna behandling ska göras så sent som möjligt innan snön kommer, vilket troligtvis är i slutet av oktober eller början av november.
Den tiden på året är det lite vanskligt att köra ut på åkrarna. Det kan vara alldeles för blött. Dessutom är det ofta perioder av riktigt kalla nätter och då brukar jag vilja ha ställt undan, och hällt i en skvätt glykol i sprutan så att den inte ska frysa sönder. Vi får alltså se om det blir tillfälle att göra någon sådan bekämpning i höst.
Jag hoppas det, för med så lång tid som vi har snötäcke här uppe så är en sådan behandling ofta relevant att göra.

Nu hoppas jag på några fina veckor så att vetet gror, så återkommer jag med några snygga bilder på det i den här oerhört lärorika och intressanta artikelserien.

Kostnader:

Sedan tidigare: 13931 kr
Vältning: 350 kr

Totalt: 14281 kr

Räntan är inte priset på pengar
Om nyttiga idioter, subversiv verksamhet och främmande makt