Hur skulle det se ut om alla fick göra som de ville?

18 oktober, 2016
Kategori:

En av de vanligaste invändningarna mot libertarianismen, förutom frågan om vem som skulle bygga vägarna, är: ”Hur skulle det se ut om alla fick göra som de ville? Nä, några lagar och regler måste vi väl ändå ha”. 

Invändningen bygger på ett stort missförstånd. I ett libertarianskt samhälle skulle det nämligen finnas massor av lagar och regler. Några av dessa skulle, i viss utsträckning, vara identiska med dem som vi har idag och en hel del av dem skulle vara helt nya.

Här följer några exempel på sådant som skulle vara förbjudet:

Det skulle vara förbjudet att döda eller skada andra människor, så vida det inte sker i nödvärn.

Det skulle vara förbjudet att stjäla andra människors egendom. Förbudet skulle också gälla stöld som sker ”under sken av lag och rätt”. Det innebär att ingen person  ska kunna hävda att den har lagligt stöd att ta någon annans egendom. Kungen ska till exempel inte kunna hävda att han har rätt till min bil, bara för att han är kung. Förbudet mot stöld skulle givetvis gälla även om de som vill stjäla är väldigt många, eller säger sig ha stöd av en stor andel av befolkningen.

Det skulle vara förbjudet att hindra människor att ingå vilka frivilliga avtal de vill. Ingen tredje part skulle alltså få bestämma villkoren för ett avtal som sluts frivilligt mellan två eller flera personer.
Det skulle till exempel vara förbjudet att införa en lag som reglerar priset på en viss vara, en viss tjänst eller över huvud taget villkoren för ett avtal.

Det skulle vara förbjudet att hindra människor att använda vilken valuta de vill för sina affärer.

Det skulle vara förbjudet att tvinga människor att sätta sina barn i en viss skola och förbjudet att tvinga skolan att följa en viss läroplan.

Det skulle vara förbjudet att förhindra människor som vill leva tillsammans, att göra det. En traditionell kärnfamilj är ett av många exempel på människor som väljer att leva tillsammans, men det finns oändligt många tänkbara och otänkbara sätt att organisera en familj. Så länge alla parter deltar frivilligt skulle det vara förbjudet att hindra dem.

Det skulle vara förbjudet att tvinga någon person, eller något samfund, att viga homosexuella par. Det skulle också vara förbjudet att hindra någon person, eller något samfund, som vill viga homosexuella att göra det.

Det skulle vara förbjudet att hindra någon annan människa att använda sina egna stämband och sin egen mun till att formulera vilka åsikter som helst. Det skulle vara förbjudet att hindra någon att skriva och publicera sina åsikter.
Det skulle vara förbjudet att hindra någon från att diskriminera andra på grund av deras åsikter.

Jag kan göra lista på förbud hur lång som helst.

I ett libertarianskt samhälle skulle det, helt enkelt, finnas massor av förbud.

 

 

Hur marknadskrafterna splittrade byarna
Vad är produktivitet och varför är det viktigt även för den småskaliga produktionen