I kväll smäller det

16 december, 2015
Kategori:

I kväll svensk tid är det åter dags för ett räntebesked från USA.

Jag har hela tiden trott att FED inte kommer att höja räntan den här gången heller. Jag har till och med slagit vad om det med en vän. Anledningen till vadet är att jag tycker att det är hederligt att ”put your money where your mouth is”. Nu gäller vadet förvisso bara en flaska vin, men ändå.

Den så kallade marknaden har ”prisat in” en höjning. Räntorna sätts ju som tur inte enbart av centralbankerna utan det finns en stor marknad för handel med olika papper som är kopplade till räntor med olika löptid: spoträntor, tremånadersräntor, ”ettåringar”, ”tvååringar” och så vidare.

Om jag förstår saken rätt så har marknaden sagt att det är nästan 80 procents sannolikhet att FED höjer i kväll. Eftersom marknaden anser att det är sannolikt att FED höjer, så är det också sannolikt att de gör det. En slutsats som kan kännas lite märklig. Vem är det som bestämmer egentligen? Är det FED som förväntas göra det som marknaden anser att det är mest sannolikt att de ska göra?

En höjning med 25 punkter (o,25 procentenheter) är alltså väntad och en sådan kommer heller inte att påverka varken räntor, obligationspriser eller aktiekurser speciellt mycket.
Det är det som FED:s chef Janet Yellen säger i sitt tal som kommer att påverka marknaden. Står hon fast vid sitt tidigare uttalande om att denna höjning ska följas av fortsatta höjningar under 2016 eller väljer hon någon annan formulering? Sällan har en enskild persons exakta formuleringar spelat så stor roll för så många.

Höjningen, om den kommer i kväll, kan alltså få marknadseffekter som är helt omöjliga att förutspå. Normalt sett ska en höjning innebära att aktiekurserna faller, att guldpriset faller och att valutan stärks. Men, som sagt, beroende på vilka ord hon väljer att använda i sitt tal kan marknaden reagera precis tvärt om.

Anledningen till att jag har trott att FED inte ska höja är att Yellen hela tiden har sagt att de är ”data dependent”. Alltså – att de kommer att vänta med en höjning tills dess att de olika makroekonomiska nyckeltal som de följer har nått vissa nivåer. Det gäller arbetslöshet, BNP-tillväxt och inflationen etc.

Jag tycker inte att dessa siffror, sammantaget, ger någon större anledning att höja nu, än någon gång tidigare då FED inte har höjt.

Så, om FED höjer idag så betyder det, som jag ser det, att snacket om att de är ”data dependent” bara var hittepå.

Ni får missförstå mig rätt här. Jag tycker att det är ekonomiskt sunt att så snabbt som möjligt ta sig ur lågräntepolitiken. Den gör mer skada ju längre den får pågå och det kommer inte att bli lättare att höja räntan bara för att man väntar.
Men, som sagt, om det där med ”data dependent” bara var skitsnack, så kan ju allt annat som de har sagt också vara skitsnack – och då riskerar FED att tappa förtroendet från marknaden. Det vill de absolut inte göra.

Mitt huvudspår är fortfarande att jag tror att de inte höjer.

Mitt alternativscenario är att de höjer nu, men anlägger en oerhört ”duvaktig” linje när det gäller framtida höjningar. På så sätt kanske marknaden, trots att FED höjer, ser till att det totala ränteläget i ekonomin fortsätter att vara så lågt att det enorma skuldberg som byggts upp, både inom den privata och inom den offentliga ekonomin, fortfarande blir hanterbart.

Jag ska på ridträning i kväll. Där för känns slutfrasen: ”den som lever får se” väldigt relevant i detta sammanhang.

Radio Bonde avsnitt 10: Klimatet med Peter Stilbs
Radio Bonde avsnitt 9: Fäbodar och kassaregister med Tin Gumuns