Köttproduktionens vattenförbrukning

22 februari, 2016
Kategori:

Ibland händer det att man tvivlar på sin egen förmåga och sitt eget sunda förnuft. En sådan fråga är diskussionen om köttproduktionens vattenförbrukning. Det kan då vara värt att stanna upp och försöka kontrollräkna siffrorna.

Enligt Världsnaturfonden och Sida så går det åt 16 000 liter vatten för att producera en kilo nötkött. Det är 16 kubikmeter. Det låter mycket!

I Sverige producerar vi, enligt jordbruksverket, årligen ca 131 000 ton nötkött.

Det innebär att nötköttsproduktionen i Sverige skulle förbruka 16*131 000 000 = 2.096.000.000 kubikmeter vatten varje år. Alltså drygt 2 miljarder kubikmeter.

För att ställa det i relation till något, så kan man konstatera att sjön Siljan innehåller drygt 8 miljarder kubikmeter vatten. Det innebär att fyra års nötköttsproduktion i Sverige skulle förbruka hela Siljans vattenmängd. Skrämmande!

Hur mycket vatten förbrukar vi då i Sverige per år?

Enligt statistiska centralbyrån så är det årliga uttaget av sötvatten i Sverige ca 2,7 miljarder kubikmeter.

Bara nötköttsproduktionen skulle alltså, om siffrorna stämmer, stå för 74 % av Sveriges vattenförbrukning.

Men enligt statistiska centralbyrån så står industrin för 64%, hushållen för 21% och jordbruket för bara 4% av vattenförbrukningen. Fyra procent av 2,7 miljarder kubikmeter är ungefär 0,1 miljarder kubikmeter.

Det går alltså, med bestämdhet, att avfärda uppgiften om att det går åt 16 000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött. Iallafall i Sverige, och troligtvis också när det gäller nötköttsproduktion i hela världen.

 

Nu är det ju inte bara nötkött som svenskt jordbruk producerar. Men om vi leker med tanken, bara för att få en uppskattning om storleksordningen, att allt vatten som svenskt jordbruk faktiskt förbrukar (0,1 miljarder kubikmeter) gick åt till nötköttsproduktionen, så blir vattenåtgången per kilo nötkött 100 000 000/131 000 000 = 0,82.

Alltså, om allt vatten som jordbruket förbrukar i Sverige skulle gå till nötköttsproduktionen, så skulle det gå åt 820 liter vatten per kilo nötkött.

En rimlig uppskattning är att den verkliga siffran är i storleksordningen 200-400 liter/kg.
Här är det viktigt att komma ihåg att all produktion av livsmedel kräver vatten. Så det är inte alternativet att inte producera någon mat alls – och den vattenförbrukning det skulle ge – som ska ställas mot vattenförbrukningen inom nötköttsproduktionen.

 

När det gäller vatten är det svårt att använda ordet ”förbrukning”. Enligt statistiska centralbyrån så förbrukar vi ju 2,7 miljarder kubikmeter per år totalt. Det innebär att en mängd motsvarande drygt en tredje del av Siljans vattenvolym förbrukas varje år. Det borde, vid det här laget, ha gjort att Sverige skulle vara helt torrlagt.

Men, det kommer ju vatten från ovan i form av regn och snö. Min son går i tvåan på lågstadiet och de har precis lärt sig om vattnets kretslopp. Ni vet – avdunstning, molnbildning, nederbörd – och sånt där.

Sveriges yta är ca 450 000 kvadratkilometer och i snitt kommer det ca 1000 mm nederbörd per år. Det innebär att den mängd vatten som faller från himmelen varje år är ca 450 miljarder kubikmeter. I relation till detta är Sveriges totala vattenförbrukning på 2,7 miljarder kubikmeter marginell.

Det känns väldigt märkligt att uppgiften om att det går åt 16 kubikmeter vatten för att producera ett kilo nötkött, har fått sådant fäste i debatten. Den siffran går ju att avfärda efter ett par minuter på internet och lite huvudräkning. Det känns också väldigt märkligt att man pratar om förbrukning av vatten, när vattnet ju ingår i ett kretslopp.

 

Radio Bonde avsnitt 26: Ledarskribent Daniel Persson
Blanda inte in mig i det här!