Om kött, COOP och vilseledande uppgifter om vatten

24 september, 2016
Kategori:

Dagens Industri uppmärksammar min kritik mot COOP:s reklam, som jag har framfört här på bloggen.

https://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/coop-ljuger/

Dagens Industris artikel hittar ni här:

http://www.di.se/nyheter/coops-reklamfilm-kritiseras/

Även om reportern som skrev artikeln ville få mig att kommentera hela reklamkampanjen och vad jag tyckte om den i allmänhet, så har jag försökt vara tydlig med att min kritik grundar sig på hur de använder uppgiften om vattenåtgång vid köttproduktion.
För min del får COOP tycka precis vad de vill om kött. Jag skulle inte bry mig nämnvärt om de gick ut och sa att de helt och hållet slutade sälja kött. COOP sysslar med affärsdrivande verksamhet och får givetvis göra vilka strategiska val de vill.

Det jag – som sagt – har reagerat på är att de gör anspråk på att använda fakta i sin reklam. Särskilt den tryckta reklamen som jag kritiserade i min förra blogg gör mer anspråk på att vara en faktatext än en ren reklamtext. I en sådan kontext tycker jag att det finns anledning att ställa högre krav på korrekthet och relevans, än när det gäller mer traditionella reklamkampanjer. 

Det råder ingen tvekan om att – precis som COOP:s talesperson säger i Dagens Industri – man korrekt har använt siffran 15 000 liter vatten per kg kött. Det är ett (teoretiskt) mått som kallas för ”water footprint” och inkluderar allt vatten som ”går åt”. Man inkluderar alltså även det regnvatten som faller på de åkrar och betesmarker där kornas mat växer.

Min kritik riktar sig alltså inte mot siffran i sig, utan mot hur den presenteras och används.

COOP skriver:  ”För att producera ett kg kött går det åt 15 000 liter vatten. Lika mycket som om man skulle låta kranen i köket stå på för fullt i 40 timmar”

Jämförelsen med vattenkranen är direkt missvisande då det är en jäkla skillnad på dricksvatten i en vattenkran i ett kök och regnvatten som faller på en gräsbevuxen äng. Det hade faktiskt varit mer relevant att skriva att ”det är lika mycket vatten som faller på en fotbollsplan när det kommer 3 mm regn”.
Liknelsen med vattenkranen signalerar ett katastrofalt slöseri med en ändlig resurs. Den i sammanhanget mer korrekta jämförelsen med regnet över fotbollsplanen skulle knappas få någon att höja på ögonbrynen.

Min andra huvudsakliga invändning är att COOP skriver att det ”går åt” vatten. Redan på småskolan fick – i alla fall jag – lära mig om vattnets kretslopp. En del av vattnet som faller i form av regn tas upp av grödan och en del rinner ned i jorden och leds via vattendrag ut i sjöar och hav. En stor del av vattnet som tas upp av grödan avdunstar och blir till nya regnmoln. En del binds in i grödan och frigörs när gräset torkas till hö eller ensilage. Det vatten som finns kvar i gräset när korna äter det kommer så småningom ut i form av svett och urin – som också det så småningom återgår i vattnets kretslopp.

Så länge inte gräset och grödorna bevattnas med till exempel grundvatten så är alltså ”vattenförbrukningen” en helt irrelevant parameter att ta hänsyn till i detta sammanhang.

Då är vattenåtgången betydligt mer relevant när det gäller frukt- och mandelodlingar i Kalifornien – för att ta ett exempel. Där har bevattningen faktiskt skapat en reell vattenbrist och grundvattennivån har sänkts.

För att sammanfatta: Jag anser att COOP vilseleder konsumenterna när det gäller vattenförbrukningen. Jag anser att man måste kunna ställa högre krav på en sådan reklamtext som COOP har gjort – som gör anspråk på att vara en upplysande faktatext – än vad man ställer på annan typ av reklam. Jag tycker att COOP misslyckas i sin ambition att höja medveteheten och kunskapsnivån hos konsumenterna. Snarare förvillar man och vilseleder.

Höstvete del 13 (25:e september)
COOP ljuger