Radio Bonde avsnitt 8: Att äta insekter

12 december, 2015
Kategori:

Jag samtalar med Josefin Strömberg, VD för Qvicket, som försöker lansera mjöl gjort på insekter, i Sverige.

Är det här ett hållbart och resurseffektivt sätt att tillmötesgå en ökad global efterfrågan på protein?
Kan insektsprotein föda både människor och djur?
Kan man kanske bli insektsbonde själv där hemma i lägenheten?

Josefin berättar också om hur statens kafkaartade processer sätter käppar i hjulet.

 

 

Här är de utlovade länkarna:

http://www.kunger.at/161540/1591397/overview/farm-432-insect-breeding

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Entomology/Edible-insects/Articles.htm

Tankar i knapphetens tid
Mjölken, spriten och mediedrevet