Snön faller och vi med den?

8 oktober, 2015
Kategori:

Jag såg att Kiruna hade fått årets första snö – om vi har brutet räkenskapsår när det gäller snöförekomst, det vill säga.

Snöröjningen sysselsätter väldigt många människor. Vissa skottar sin garageuppfart själva men den mesta snöröjning utförs av entreprenörer. Det skapar massor av arbetstillfällen och många bönder har genom snöröjningsuppdrag en välbehövlig extra inkomst under vinterhalvåret.

Tänk vilken katastrof det vore för många företag om snön inte längre föll på vintern. Många skulle gå i konkurs och arbetslösheten skulle öka. Eller?

Snöröjning och dess värdeskapande process är ett exempel på det som brukar kallas för broken window fallacy. Idén går ut på att välstånd och arbetstillfällen kan skapas genom att hälften av de arbetslösa ”jobbar” med att slå sönder fönsterrutor och den andra hälften jobbar med laga dem. Exemplet är valt för att visa hur absurt resonemanget är, men ute i verkligheten är det ibland svårare att skilja riktigt välståndsskapande från sådant om inte skapar välstånd.

Snöröjningen bidrar alltså till ökad omsättning och troligtvis också ökad BNP. Ändå skapas inget välstånd. Trots att hela Sverige stannar upp och håller andan varje gång de nya BNP-siffrorna ska presenteras, så är BNP ett tämligen trubbigt verktyg för att mäta ett lands välståndsutveckling.

För pengarna som avlönar alla snöröjningsentreprenörer tas någonstans ifrån. Från privatpersoner, från företag och från skattepengar. Det bidrar till att skapa jobb, men det går inte att veta vad alla de som jobbar med att skotta snö, skulle ha gjort istället. Det går inte heller att veta vad de pengarna hade använts till om de inte hade behövt användas till snöröjning.

Om vi lyfter blicken en aning funderar över följande frågor:

  • Är det en konkurrensfördel för Sverige att vi måste lägga pengar och energi på att skotta snö?
  • Är det bättre för Sverige om det faller mycket snö?
  • Skulle fattiga länder vara bli rikare om de hade snö att skotta?

Svaret är givetvis nej på frågorna, såvida vi inte tar hänsyn till alla de vintersportorter som är beroende av god snötillgång. Jag isolerar frågan till om det är bra eller dåligt att vi måste skotta snö.

Jag säger inte att snöröjning är en onödig verksamhet som vi kunde sluta med. Men det är inte för att skapa arbetstillfällen som vi skottar snö, det är för att göra vägar, parkeringar och garageuppfarter användbara.

Men snöröjningen i sig skapar inget välstånd, även om den skapar sysselsättning och omsättning i enskilda företag. Den tär på våra resurser som kunde ha använts till annat.

Höstvete del 8 (11:e oktober)
Rapport från tröskan