Vad är marknadspriset på mjölk?

2 juni, 2016
Kategori:

Här om dagen hamnade jag i en diskussion på Facebook om marknadspriset på mjölk. Jag hävdade i, en kanske slarvig, kommentar att Arla betalade mer än marknadspriset.
Min kommentar var ett svar på ett inlägg där den som skrev inte var nöjd med Arlas pris, utan ville ha marknadspris istället.

Så, vad är egentligen marknadspriset på mjölk?

Efter att ha funderat på detta i ett par dagar så är jag inte säker på att jag har blivit något klokare.

Det finns uppenbarligen en, eller ett par, olika noteringar på världsmarknadspriset på mjölk. Mjölk, eller mjölkpulver, handlas nämligen på en global marknad via marknadsplatser där det, liksom på de flesta börser, finns noteringar om köparnas och säljarnas bud samt notering om vilket pris som den senaste affären genomfördes till.

Är det marknadspriset på mjölk?

Nja, det är priset på mjölpulver på den internationella marknaden. En marknad där bara en bråkdel av den totala mängden mjölk som produceras handlas.

Den mjölk som inte handlas som mjölkpulver på en global marknad säljs istället som färskmjölk, ost, smör, yoghurt, fil och i en massa andra former och på flera olika geografiskt begränsade marknader.

Det pris bonden får är ett resultat av varje mejeris produktportfölj och av vilken marknad de olika mejerierna verkar på. Ett litet gårdsmejeri har en mycket begränsad geografisk marknad och priset på mjölken bestämma av efterfrågan på just det som det lilla gårdsmejeriet producerar. Priset är också en funktion av kostnaderna för tillverkningen av de förädlade produkterna.
På samma sätt bestäms priset som en leverantör till ett stort mejeri får. Hur ser produktportföljen ut? På vilken marknad säljs produkterna? Hur stor är kostnaden för förädling och för logistik?

Om man som bonde får mer eller mindre än marknadspriset i betalt för sin mjölk är alltså olika från gård till gård.

Vi har tio kor på en liten gård i Orsa. Vilket är marknadspriset på vår mjölk?

Tja, jag tror att det är omöjligt att få någon annan än Arla att hämta mjölken hos oss varannan dag utan att vi behöver göra något annat än att se till att den finns tillgänglig och väl kyld i en mjölktank. För oss innebär alltså Arlas pris att vi får betydligt mer för mjölken än vad det som hade varit alternativet för oss. Vår mjölk hade helt enkelt varit värdelös eftersom ingen annan aktör vill köpa den.
Visserligen skulle vi kunna förädla eller förpacka mjölken själva och försöka sälja den här på en lokal marknad. Men det alternativet är inte gratis. Vi behöver investera i ett litet mejeri, en förpackningslinje, marknadsföring, produktutveckling, förpackningar och logistik.
Dessutom behöver vi addera ytterligare ett heltidsarbete till det heltidsarbete som vi redan har. Det är möjligt att det hade genererat en högre avkastning – men till en betydligt högre risk.
Jag skulle ju också kunna bygga en egen anläggning för att göra mjölkpulver och försöka sälja den själv på exportmarknaden. Ett alternativ som definitivt inte skulle generera ett högre mjölkpris än det jag får från Arla.

Det var det resonemanget som låg bakom att jag skrev att Arla betalar, iallafall oss, betydligt mer än vad marknadspriset är.

De som hittar alternativ, egen förädling eller andra mejerier att leverera till, som genererar ett högre pris till samma risk – de lämnar troligtvis Arla. För de bönderna är Arlas pris under marknadspriset.

Så, för att kunna bedöma om Arla betalar mer eller mindre än marknadspriset för mjölk så skulle det behövas ytterligare en aktör som har exakt samma erbjudande till sina leverantörer. Ett erbjudande om innefattar hämtning varannan dag, en lika stor trygghet i att mejeriet finns kvar och garanterar att min mjölk verkligen blir hämtad idag, i morgon och om fem år.

Men en sådan aktör finns inte för många av de svenska mjölkbönderna. Därför kan vi inte säga om Arla, generellt sett, betalar mer eller mindre än marknadspriset.

Man måste analysera varje enskild gård. 400 liter kyld mjölk i en kyltank i Orsa är nämligen inte samma vara som 10 000 liter kyld mjölk i en kyltank på en gård ett par kilometer från närmsta mejeri.

För min del innebär Arla-medlemsskapet att jag får en betalning som är mycket högre än det som hade varit marknadspriset på min mjölk om jag inte hade haft Arla att leverera till. För några av mina kollegor runt om i Sverige kanske det är annorlunda, men det kan bara de själva svara på.

Tecknad film
Den nya miljörörelsen