Vad kul att Centerpartiets ungdomsförbund satsar!

8 maj, 2016
Kategori:

 

Jag har aldrig varit politiskt aktiv, inte ens i något ungdomsförbund. Lite tråkigt kanske – de verkar har väldigt roligt i ungdomsförbunden. Jag har förstått att det många gånger är inom ungdomsförbunden som den ideologiska idédebatten förs. Det faktum att man inte behöver ta samma ansvar som moderpartiernas företrädare, gör att det går att ta ut svängarna lite mer.

Centerpartiets ungdomsförbund verkar, till skillnad från många andra ungdomsförbund, ha en rejäl summa pengar till sitt förfogande. Detta kapital ska de, om jag har förstått rätt, använda till något som kan verka vara lite udda för ett politiskt ungdomsförbund. De ska nämligen ge sig in i livsmedelsbranschen och bli tillverkare av så kallat ”odlat kött”.

För alla oss som någon gång sjungit med psalmtexten om att ”allt kött är hö” – framstår det som att allt kött är odlat, men det är ju mer av en definitionsfråga.

Bonde_pa_riktigt_odlat köttSom det framgår av rubriken ovan, så har CUF alltså tagit beslut om att satsa på labbodlat kött. Det är en vågad satsning på en teknik som fortfarande är dyr och obeprövad i kommersiell skala. Jag hyllar därför entreprenörsandan och risktagandet. Det är inte genom att satsa på de säkra hästarna som man vinner de stora pengarna.

Visserligen vrider sig säkert mången avliden centerpartist i sin grav när de får höra att det egna ungdomsförbundet helt verkar ha köpt in sig på retoriken om att modernäringen är någon form av hot mot mänskligheten.
Att det traditionella sättet att odla kött, genom att skörda grödor och mata djur, är dåligt och något vi bör lämna bakom oss, torde också vara svårsmält för mången centerpartist.

Nej, självklart hade inte Centerungdomarna tänkt satsa sina egna pengar på laboratorier där förment miljövänligt kött ska odlas. Politiker satsar nämligen aldrig sina egna pengar. De satsar andras pengar, dina och mina.

Jag har inget emot att man försöker odla fram kött i laboratorier. Om någon kan göra det till ett pris som någon konsument är beredd att betala så är det väl jättebra. En efterfrågan har möts av ett utbud. Säljare och köpare är glada – alla är glada.

Det är den symboliska retoriken som är oroväckande. När till och med Centerpartister ser industriell tillverkning av kött som ett bättre alternativ än den produktion som sker i hela landet och ger ett öppet landskap med biologiskt mångfald – då finns det egentligen inget hopp alls kvar för det svenska lantbruket.

Då kan vi lika gärna lägga ned och anmäla oss som arbetslösa. För, har man inget jobb, så har man ingen lön. Har man ingen lön betalar man ingen skatt*. Betalar man ingen skatt så får politikerna inga pengar till satsningar.
Då kanske Centerungdomarna får lov att satsa sina egna pengar på laboratorieköttet.

*en sanning med modifikation som jag inte hinner utveckla här och nu

 

TV Bonde: Jag jobbar heltid
TV Bonde: Jag sår vårvete