Vårbruket klart!

25 maj, 2017
Kategori:

Jag har helt uppenbart tappat tempo i bloggandet den senaste tiden. En förklaring är att jag har pysslat lite med vårbruket på gården de senaste veckorna.

Det är stressigt och intensivt med vårbruk. Ju längre norrut man kommer i landet desto kortare tid har man på sig att hinna med vårbruket. Vintern dröjer sig kvar längre och sommaren – det vill säga den tid grödan har på sig att mogna – är kortare. Tiden från det att det är för tidigt för att så, till att det är för sent är alltså kort.

Jag sår korn.
Jag sår korn.
18619959_10154311570956612_6634424906720041902_n
Vårvetet ett par dagar efter uppkomst

I år har det gått riktigt bra. Tjälen försvann ur marken och åkrarna blev så pass torra att det går att köra med traktor över dem precis i månadsskiftet mellan april och maj.
I år hade jag, både som ett resultat av lathet och tidsbrist på hösten, sparat ovanligt mycket av plöjningen till våren. Beroende på vilken typ av jord man har på sina åkrar finns det olika för- och nackdelar med vårplöljning. En klar fördel på fuktiga och kalla jordar är att man via vårplöjningen får ner värmen i jorden och att man bryter de kapillärer som för upp kallt vatten från djupare jordlager till ytan. Försöket återstår att utvärdera men grödan på de vårplöjda åkrarna har etablerat sig vådligt fint.

Jag sådde vårvete den andra maj – det är den gröda jag odlar som kräver längst tid för att bli mogen.
I år ska jag prova att odla oljeväxter för första gången. Jag har sått tio hektar (100 000 kvadratmeter) rybs. Det ska bli verkligt spännande att se hur den grödan utvecklar sig.
Rybsen är sådd i ett vattenskyddsområde där jag inte får använda kemisk bekämpning av ogräs och skadeinsekter. Jag hoppas att rybsen får en bra och snabb start, så att den hinner före ogräset och så småningom konkurrerat ut den. Jag håller mina tummar för att jag ska klara mig ifrån angrepp av jordloppor och kålmal senare i sommar.
Det har inte odlats oljeväxter i Orsa tidigare, så kanske har vi inga av de växtföljdssjukdomar som kan drabba den grödan och förhoppningsvis inte heller några skadeinsekter.

I år har jag valt att uteslutande satsa på ett väldigt tidigt korn. Med tidigt korn menar jag korn som blir moget tidigt på hösten. Det är ett finskt sexradskorn som heter ”Brage”. Jag upplever sexradskorn som mer odlingssäkert och lite mindre ”kinkigt” än vanligt tvåradskorn.
Det höstvete jag sådde förra hösten ser riktigt fint ut nu på våren och jag har därför fått blodad tand. Jag hoppas kunna tröska det tidiga kornet i tid för att kunna så höstvete på åkrarna i höst.

Höstvete som fått 140 kg kväve i två omgångar.
Höstvete som fått 140 kg kväve i två omgångar.

I år ska jag göra ett försök med tillväxtreglering i kornet. En tidig behandling med Moddus Start samtidigt som ogräsbekämpningen ska förhoppningsvis ge en kraftigare bestockning i grödan och därmed en högre skördepotential. Det ska bli riktigt spännande att se om det fungerar.

Våren har varit mycket torr och ovanligt kall. Det är egentligen inget problem för mig. Mina åkrar är känsliga för stora regnmängder innan grödan har grott och därför föredrar jag torra vårar. När väl grödan är uppe så hoppas jag nu på lagom mycket regn. Prognosen för den närmaste tiden visar dock inga nämnvärda regnmängder.
Det kommer att innebära att den första grässkörden troligtvis blir en aning senare än normalt och framför allt att det blir svårt att få in tillräckligt mycket gräs.

Sammanfattningsvis: So far so good. Nu vill jag har regn, men inte för mycket.

Jag livesände på Facebook varje hel timme en hel arbetsdag under vårbruket. Den som är intresserad att kika i efterhand kan kolla mina offentliga inlägg på min facebooksida.

Hönan eller ägget
Bibliotekens unika säljargument