Innovationer i glesbygd

18 april, 2018

Lyssnar på riksradion i morse och ler lite extra vid morgonkaffet. Det är alltid trevligt med morgonens första kaffekopp men när man hör positiva nyheter från glesbygden i Morgonekot så känns det extra gott.

Nyheten handlade om att arbetssätt som används inom vården i glesbygd sprids till andra länder och jag minns tillbaks till seminariet som det nationella innovationsrådet bjöd in till i Skellefteå i februari. Det var regeringen som bjöd in och ett antal ministrar däribland statsministern fick ta del av innovationer från norr.

Där i en av paneldialogerna beskriver Peter Berggren verksamhetschef på Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, fördelarna med att verka i Norrlands inland. Att Sverige är ledande när det gäller urbaniseringen och att vi har stora utmaningar med geografi och demografi gör att vi ligger decennier före med metoder som kommer ur ett reellt behov. Det imponerade på ministrarna.

img_5905

I dagens Morgoneko berättade Andreas Lundkvist från GMC om det internationella intresset för hur de jobbar med distansteknik. I byn Slussfors mellan Storuman och Tärnaby i Västerbottens län öppnade ett så kallat virtuellt hälsorum för drygt fyra år sedan. Här kan patienter till exempel ta enklare blodprover på sig själva istället för att åka flera mil längre till en vanlig vårdcentral. Prover kan skickas digitalt och i rummet finns möjlighet att prata med läkare via videolänk.

2619164_1200_674

Glesbygdsmedicinskt centrum som utvecklat konceptet har rönt uppmärksamhet i andra delar av världen vilket har resulterat i samarbeten i Indonesien och Kenya. Det i sin tur har gett ökade kunskaper och erfarenheter som utvecklats till fler sätt att använda olika distanslösningar och som GMC kan använda för att bli ännu vassare.

Med tanke på att vår välfärd inte räcker till för alla vilket jag kommer att skriva om i mitt nästa inlägg så är det fantastiskt med dessa krafter.

Krafter som generats genom reella behov och som landsting och stat inte har insikt eller motivation nog att åstadkomma. Istället förväntar man sig att vi som har behov av välfärd ska komma till regionsjukhuset. Dit är det långt för många.

Kommentera

En blogg för påverkan

14 april, 2018

Hej!

Jag heter Malin Ackermann och hoppas ni ska känna er välkomna till min blogg för ett sammanhållet Sverige.

Här kommer ni att få läsa om min väg från engagerad medborgare till demokratiaktivist. Jag kommer att berätta om mina egna upplevelser av att bo i en kommun som krympt under hela min livstid och hur det påverkat mitt och andras medborgares liv.

Sedan den 15 mars 2015 har jag bedrivit opinion mot det kluvna Sverige. Det började med en kamp mot Skatteverkets aviserade nedläggning av 9 kontor i mindre städer, varav ett i min hemstad Lycksele. Efter den kampen som vi lyckligtvis vann har jag fortsatt mitt stretande för ett land i balans och med lika rättigheter att bo och leva både i stad och på landsbygden.

pressmeddelandet

Jag är nämligen rätt trött på det eviga tjatet om var det är bättre att bo, eller ännu värre var den lyckade människan bor. Vi är nämligen alla medborgare med lika rättigheter till välfärd så långt det går. Att en del uppskattar att bo i staden medan andra närmare naturen och i mindre samhällen beror ofta på vilket ursprung vi har och vad vi uppskattar här i livet. Att det ständigt ska jämföras förstår jag inte och jag är måttligt trött på att bli betraktad som den som inte kom iväg. Den som blev kvar.

Ni kommer också att få följa min gestaltning av Sara Lidman i en kommande dokumentär. Det är en fin historia hur det kom sig att jag fått denna möjlighet och vad jag avser göra av den.

Även denna blogg syftar till att bilda opinion och jag vill gärna påverka tillsammans med er läsare. Tills nu har jag fått mycket bekräftelse på att jag skriver som människor känner sig och har god insikt i vad som händer med bygder där människor känner sig övergivna av staten. Ni får gärna kontakta mig med frågor som ni vill få belysta så länge det handlar om sådant som jag kan stå för.

 

demokrati

Jag är oerhört tacksam för möjligheten att blogga via LAND. Min drivkraft har helt att göra med att värna andra och vår demokrati. Min förhoppning är att den här bloggen ska öka mina möjligheter att påverka genom att ni läsare delar det ni anser behöver spridas.

Välkommen att följa och delta i mitt fortsatta opinionsbildande för Stad och Land – Hand i hand

Kommentera