Bilden av Norrland, Götaland och Svealand

23 januari, 2019

Bilden av Norrland. Bilden av Götaland
och Svealand. Bilden av Sverige. Bilden av Stockholmaren etc..
Funderar en del på det här med bilder och hur vi förhåller oss till dessa. Hur vi identifierar oss och hur vi skulle vilja att andra tänkte om oss. Om
oss. Om vi som bor i olika delar av vårt land.

Igår var jag på ett seminarium kring hur vi kan förändra bilden av Norrland eller Norra Sverige som kommit till som ett nytt begrepp i ambitionen att göra bilden mer modern och mindre nedsmutsad. Mindre nedsmutsad i behov av uppfräschning.

Vi bygger vår vision gemensamt 

Jag tillhör en av oss stolta Norrlänningar som gärna vill bidra till mer samtida bilder av hur det är att leva och bo i olika delar av vårt land. Dvs, inte bara i Norrland. Det är just för det syftet jag dragit igång en folkrörelse under namnet Sveriges nya story. För är det inte mer intressant med bilder av människan?

Bilden av människan var förresten en av titlarna på en bok jag läste på Umeå universitet. En bok om sociologi. Och med uppfriskat minne så tänker jag att det här med bilder av olika landsändar har mer att göra med sociologi än geografi.
Det vill säga vår relation till varandra och till det samhälle vi lever. Vår historia, vår kultur, vår identitet och hur vi behandlats av staten osv.

Bilder säger mer än ord sägs det. Men för att beskriva bilden av en landsdel räcker inte foton. Och helt ärlig skulle jag önska att vi talade mer om visioner framåt. Om hur vi tillsammans kan bygga vår framtid.

När det t ex gäller Norrland så talas det om att vi har ett mod, kontra att vi är övergivna. Att vi är bidragstagare kontra kreatörer osv. Och det är det här jag menar att vi människor kan påverka genom att sluta ta på oss en bild som är nedsmutsad eller som formats av andra krafter än våra egna.

Hej igen!
Fanan om ett jämlikt Sverige