Glesbygdsmedicin från Norr som blivit världsledande

28 november, 2018

Glesbygdsmedicin. Visst låter det härligt för oss som värnar liv i hela vårt land. Förra veckan hade jag förmånen att vara på en två dagars konferens i grannkommunen Storuman och blev helt hänförd. Hänförd av havet av framtidstro, optimism och ett värmande värdskap.
Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland.
Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet samt att öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd.

Bild från Storumans kommun lånad av kommunikatör Madeleine Rinman

Mina intryck från konferensen landade i det jag redan visste men som jag fick ännu större hopp kring. Nämligen att om vi lägger manken till och nyttjar faktumet att digitaliseringen far fram i vår värld så kommer tryggheten och därmed möjligheten att bo i glesbygd öka. För som det är nu så tenderar även äldre att flytta närmare universitetssjukhusen på grund av att man vill vara närmare vården vilket spär på den i många fall motvilliga urbaniseringen. Nu är det såklart skillnad på primär- och akutsjukvård men en stor del av livet handlar vård om att hålla sig frisk och att erbjuda närhet till provtagning och rådgivning via länk med personal man känner sig trygg med gör mycket för folkhälsan.

Dessutom så kommer rummen där den digitala vården erbjuds även nyttjas till annat vilket jag skriver om i nästa krönika för LAND. Det är nämligen så fint och så angeläget att jag vill delge det till så många som möjligt.

För alla er som har ett intresse av en värld där alla värderas lika utifrån sina medicinska behov så ta en titt på vad som försiggår här uppe i Norr. Eller som en av grundarna Peter Berggren utrycker det. Vi ligger långt före i frågan efter som vi lever i den. Dvs frågan om behovet att utveckla produkter och tjänster som passar glesbygd. Och med den insikten har GMC utvecklat flera globala samarbeten där det gemensamma handlar om att korta avstånd till vård och omsorg.

https://www.vll.se/startsida/om-landstinget/organisation-och-verksamheter/primarvard/glesbygdsmedicinskt-centrum

En kalender till förmån för Agenda 2030
Min väg framåt som opinionsbildare