Min väg framåt som opinionsbildare

24 november, 2018

Nu mina vänner av ett helt Sverige kommer ett besked kring min väg framåt som opinionsbildare.
Jag vill börja med att säga att jag är ledsen om jag bidragit till att bringa hopp i så många människor när det gäller Landstormen och klargöra att jag känner detsamma. Jag trodde verkligen på det initiativet trots att jag nu i efterhand förstår att mina ambitioner med att jobba långsiktigt, demokratiskt och transparent inte passade ihop med grundaren och ordförande i Landstormen.

Sverige behöver en ny story – den tänker jag bidra till

Utan att tala ner någon annan så väljer jag nu att gå min egen väg. Eller egen och egen. Jag har sedan första dag som opinionsbildare, närmare bestämt sedan den 24 mars 2015, fungerat som folkets röst och en länk mellan medborgare och makt. Detta genom att verka ur ett medborgarperspektiv och som en medkraft till svensk politik.
I årtionden har det gjorts motstånd mot olika regeringar och så görs fortfarande på många håll. Men jag tror inte på motstånd för förändring. Jag tror istället på ett starkare samarbete mellan medborgare, näringsliv, civilsamhälle och politik. Jag tror också på ett ökat medborgarinflytande för att återskapa ett mer solidariskt Sverige. Vi är nämligen många fler som vill ha ett mer sammanhållet land än dem som inte vill det. Vi är också fler som har andra drivkrafter än politisk makt i vårt samhällsengagemang.
Allt jag gör bygger på att bibehålla och utveckla förtroendet hos politiker på alla nivåer och det är inte svårt eftersom jag vill gott. Jag vill inte skapa rörelser som splittrar vårt land, eller som resulterar i fler partier. Jag vill genom att skapa en helt ny form av oberoende och folklig tankesmedja verka för att förändra svensk politik genom att visa på bakomliggande faktorer som gör att den fungerar så dåligt som den gör när det gäller att hålla ihop vårt land.

Ni som vill bidra och eller följa det jag gör kan gärna gilla min sida på Facebook som heter Malin Ackermann

Glesbygdsmedicin från Norr som blivit världsledande
Vi behöver fler kooperativa företag och lösningar