Vi behöver fler kooperativa företag och lösningar

23 november, 2018

Tillsammans, samägda, delaktighet, demokrati, hållbarhet och solidaritet alla ord som står för det jag brinner mest för kan appliceras på syftet med kooperativa veckan som avslutas idag. Därför känner jag att det är läge att lyfta det goda med det sättet att driva företag och utveckling.
I veckan har jag varit på tre konferenser som handlade om innovationer för hållbar lokal och regional utveckling och allt har handlat om att bygga arenor och möjligheter för stärkt samverkan. I några av fallen har det handlat om projektform vilket i sig bygger på samverkan under projekttiden.

Tillsammans för hållbarhet och utveckling

Jag har en gedigen erfarenhet av projektutveckling kopplat till lokal och regional utveckling. Den erfarenheten säger mig att projekt behöver kompletteras med olika former av kooperativ för att ge effekt även utöver projekten. Projekt är bra för att ta fram nya metoder och tjänster men det krävs en mottagkapacitet som bygger på och långsiktighet för att bygga hållbart strukturkapital men också hållbara företag.
På en av konferenserna mötte jag en kvinna som jobbade på en mycket spännande och dynamisk arkitektbyrå. Hon pratade varmt om företaget som är medarbetarägt och menade att det är därför det blivit hållbart och roligt att jobba där. Det skapar en extra mening som inte går att jämföra med att bara vara anställd. En mening som handlar om att vara med och bygga företaget och dess verksamhet alla dagar i veckan.
Så att driva mindre traditionella former av företag är framtiden. Det är i alla fall vad jag tror kommer att krävas för att vi ska klara vår del i Agenda 2030 och uppnå ett mer hållbart och sammanhållet Sverige. Många av er läsare vet hur jag tänker kring vårt kluvna Sverige. Att det inte kommer att lösas uppifrån, dvs från regeringshåll. Det är vi människor, entreprenörer och eldsjälar som kan stå för förändringen genom att på olika sätt komplettera och förstärka den offentliga sektorn och kompensera bristen på regionalpolitik.

Min väg framåt som opinionsbildare
Vi är alla skapare av ett gott näringslivsklimat