Goda ambitioner kan gå i stå

19 maj, 2018
Kategori:

Lyssnar på Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som beskriver regeringens ambitioner för landsbygden.

Han inleder med att berätta om sina egna erfarenheter som boende på landsbygden vilket till viss del gör honom trovärdig.

Sven-Erik fortsätter med att presentera landsbygdspropositionen som bygger på Landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Vilket regeringen presenterar som en ny sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Den nya landsbygdspolitiken omfattar olika aspekter av företagande, jobb, boende och välfärd och kännetecknas av en helhetssyn. Flera samhällssektorer aktiveras för att sluta klyftorna mellan olika delar av landet.

Landsbygdsministern avslutar med att man nu är på väg och om S får fortsatt förtroende så ser han att det kan ta 2-3 mandat för att ”börja sluta klyftan” i Sverige

Problemet som jag ser det är:

1. Besluten och resurserna kanaliseras via län och regioner och bygger på att kommuner och företagare ska söka medlen där vilket motverkar syftet!

2. Fortfarande är retoriken att vi som bor i landets glesare regioner, mindre städer och orter, landsbygd o glesbygd får bidrag och Staden får investeringar.

Bilden är från vårt möte i SVT serie #ettsverige 2015 och har inget med dagens framträdande att göra.

Partiledardebatt om hela Sverige
Gör om och gör rätt!