Min drivkraft

21 september, 2018

Känner att det är dags för en del klargöranden. Både för min egen del och för er som kanske undrar. Till exempel gällande den här bloggen som jag gör i uppdrag av LAND. Den ska vara en blandning av upprördheten över orättvisorna mellan stad och land och fascinationen över möjligheterna med att leva utanför storstadsregionerna, vilket är precis vad jag vill bidra med. Det vill säga att beskriva både vad som händer med människor och samhällen när staten sviker och vilka möjligheter det finns med att leva i glesbygd och landsbygd.

Jag och en vy över Lycksele

I och med att Skatteverket skulle ta 30 statliga jobb från min hemstad och jag med flera röt ifrån så har jag bidragit med mitt opinionsbildande på olika sätt. Grunden till min drivkraft är en villkorslös kärlek till människor och samhällen. Jag vill bringa kraft och mod i andra och inspirera till att göra sina röster hörda men också till att bidra till sin egen bygds positiva utveckling. Det är människans tro på sin bygd som är avgörande för dess överlevnad och det gäller att vi inte tappar tron på att vi alla kan göra skillnad, speciellt när vi går samman.
Mitt engagemang för politik handlar om idéerna bakom politiken ur ett demokratiskt perspektiv. Det vill säga att verka för ett rättvist Sverige med ökad grad av medborgarinflytande för att människor ska känna sig inkluderade i samhällsbygget såväl på lokal som nationell nivå. Jag tror och vill verka för ett öppet och demokratiskt samhälle med ökad transparens kring vägen för beslut och hur det påverkar medborgarna.
Människor vill gärna sätta politisk färg på mig och det kan ni väl få fortsätta göra om det känns viktigt. För mig känns det dock viktigare att fortsätta vara en av de positiva krafter som jobbar för ett mer sammanhållet Sverige bortom partipolitiken. Jag tror att min röst behövs utan att jag fick några kryss. Ser dock behov av att förädla mitt engagemang och har en plan för det. Återkommer om det och önskar er en trevlig helg.

Rurban Planning Talks
Älskade Norrland