Rurban Planning Talks

27 september, 2018
Kategori:

När man driver eget så är det upp till en själv att se till att kompetensutveckla sig. Därför blev jag glad åt Malin Rönnbloms tips som ledde mig hit till Rurban Planning Talks med temat Rurban Mångfald med Po Tidholm som moderator.

Här förs diskussioner och dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Temat för dagen har varit att det behövs nya sätt att se på lokal och regional utveckling då samhällets prioriteringar av större städers problem och tolkningsföreträden tenderar att likrikta planeringen. Det i sin tur begränsar förutsättningarna att ta tillvara en mångfald av olika resurser, aktörer och perspektiv på hållbar samhällsutveckling. För att göra planeringen mer dynamisk krävs därför att både strukturella förutsättningar problematiseras och att arbetet inspireras av nya perspektiv och metoder.

Det saknas kunskapsunderlag och ett gemensamt språk för att analysera samspelet mellan landsbygder och städer – det Rurbana. Och en viktig anledning till det är att vi ständigt talar om stad och land som motsättningar istället för det komplement det faktiskt är för både samhällsplanering och för oss människor att röra oss i. Att ta del av båda världarna.

Jag ser framemot att följa den här konferensen fler år. Den här verkar vara det komplement som saknas. Sen behövs det mer än en konferens men någonstans måste en förändring börja.

Trygghet och gemenskap skapar vi själva
Min drivkraft