Trygghet och gemenskap skapar vi själva

4 oktober, 2018

Trygghet. Ett ord som bär och vars betydelse är avgörande för människor och samhällen. Tog den här bilden på vår kyrka på väg till Folktandvården i min hemstad Lycksele och tänker ofta på hur vårt samhälle förändrats när det gäller känslor av gemenskap och trygghet. Kyrkan är den samhällsfunktion som varit och är viktig för att hålla modet uppe och samla människor i en sorts gemenskap. Men nu har vi blivit mer av individualister som söker oss fram i en global värld som dessutom blir alltmer digital. Parallellt med denna samhällsomvandling så är vi fler och fler som inte upplever att stat, landsting och kommun ger oss den trygghet vi behöver och hoppas på. Den vi till och med betalar för via skattsedeln.

Lycksele kyrka i höstskrud

Tänker dock inte skriva om brister i politik idag. Känner mig helt enkelt inte motiverad för det. Vill hellre skriva om hur vi människor kan ge varandra mer trygghet och känsla av gemenskap. Det tillhör nämligen våra grundläggande behov och gör att vi och våra samhällen frodas och mår gott. Det går dessutom att ordna digitalt till viss del, beroende på hur vi beter oss mot varandra på sociala medier. Vi har alla ett ansvar att bidra till våra medmänniskors bästa, anser jag i alla fall och jag är nog inte ensam, men tror att vi behöver påminna oss och tala mer öppet om det.
Vi är nämligen individualister i en värld som skriar efter mer hållbarhet och delaktighet både när det gäller stora samhällsutmaningar, men också gällande byars överlevnad och orters attraktivitet. För att inte tala om behovet av att minska på konsumtionen och värna miljön genom högre grad av delningsekonomi, vilket i sig också ökar gemenskapen där man bor.
Vi har allt att vinna på att stärka gemenskapen som i sin tur ökar tryggheten i våra närmiljöer, och det är ingen annan än vi som kan göra något åt det. Jag fick god hjälp hos Folktandvården men vet att det har en mycket pressad situation. Det är färre som ska göra mer och med bedövad mun utryckte jag min tacksamhet för det goda arbetet som det gör för oss i vår lilla stad och kommun.

Är det okunskap eller ovilja som delar vårt land?
Rurban Planning Talks