Sverige behöver en ny story

10 december, 2018

Varför behövs en ny story.
Jo, för att den gamla är utnött. Den gamla är full av konflikter vars enda resultat ökar slitningarna mellan stad och land.

Varför behövs en ny story.
Jo, för den gamla är full av osanningar. Varken bilden av att bo i staden eller i glesbygden är sann. Det krävs en samtida berättelse om hur det är att leva i vårt land oavsett var vi bor. Vi lever inte längre i ett land som är industrialiserat. Det innebär att vi inte tvingas flytta från våra hembygder i samma utsträckning som förr. Det innebär också att vi kan flytta tillbaka om bara servicen och tryggheten finns kvar men tyvärr är politiken kvar i gamla hjulspår. Spåren av industrialisering, urbanisering, centralisering och marknadskrafter.

Hoppas ni håller me`

Sverige behöver en form av omstart. Och den kommer inte att lösas av politiker. Men att stå på barrikaderna och ställa krav löser inte problemen eftersom politikerna är lika vilsna som vi andra i en värld full av utmaningar som varken går att lösa på gamla meriter eller med traditionell politik.

Det finns ingen annan väg att gå än att bygga på ett ökat samförstånd. Att bygga motstånd håller inte. Motstånd bygger motstånd och tar tid och energi till att komma fram med nya lösningar på hur vi tillsammans ska nå ett mer hållbart och sammanhållet Sverige.

Sverige behöver en ny vision där människor inte värderas utifrån var man bor och där landsändar inte längre ställs mot varandra.

Denna vision behöver ett ökat medborgarinflytande i den meningen att fler får känna sig delaktiga i samhällsbygget vilket främjar tilliten mellan människor och mellan medborgare och makt. Men också för att idéerna om hur vi klarar samhällsutmaningarna gror där de uppstår. Det vill säga närmare folket.

Att värdera en plats
En budkavle för ett hållbart land