Vi behöver bryta gamla mönster

19 december, 2018

Sverige behöver en ny story. Dem gamla håller inte längre utan är kvar i gamla mönster av industrialisering, avfolkning, urbanisering, normer och en politik som såväl är upphovsmakare som förstärkare av detsamma. För att vända den negativa trenden behöver vi ändra på gamla mönster som ristats in under hela min livstid.

Här står jag och berättar om Sveriges nya story

Vi har under lång tid varit ett delat land och så länge fokus ligger på dess konsekvenser kommer vi fortsätta förstärka bristerna och känslor av att vara bättre eller sämre beroende på var vi bor. Nu är hög tid att vi slutar värderas utifrån var vi bor och att sluta ställa landsändar mot varandra. För att vända trenden tror jag det behövs rörelser mot en annan riktning. En riktning där nutida berättelser kommer fram så bilden av hur det är att leva i såväl stad som i glesbygd blir rättvist belyst. Både dess fördelar och nackdelar.

Vår demokrati håller på att krackelera. Vi är alltfler som tappat tilltron till att politiken klarar sina uppdrag. Det beror inte på att politiker är sämre människor än vi andra. Det beror snarare på att vi har ett system där politiska partier fokuserar mer på att bibehålla gamla grundvalar än att lägga kraft och mod på att stå emot marknadskrafter som styr eller se bakomliggande problem i svensk politik.
Istället för att enbart protestera och bygga motstånd tror jag vi behöver lägga krut på att ta reda på varför vi har det som vi har det. Med det menar jag inte saker som vi redan vet. T ex att Norrland dräneras på resurser utan rättvis ersättning som också behöver angripas på nya sätt. Nämligen genom att påverka politiska systemen som uppenbarligen behöver en uppgradering för att klara av att styra mot ett mer hållbart och sammanhållet Sverige.

Sverige behöver en ny story där utflyttning på grund av industrialiseringen bytts ut med friare val att bo tack vare digitaliseringen och att fler vill komma från hetsen, stressen och miljön i staden. Så länge bruset om orättvisor överröstar goda möjligheter att bo utanför staden kommer vi inte att attrahera så många inflyttare som samhällsutvecklingen faktiskt medger och som det är dags att svensk politik anpassar sig efter.

Detta är en ledare ur Lokaltidningen som finns länkad här:

https://www.lokaltidningen.nu/ledare/slapp-det-gamla-och-tank-nytt/reprlr!O2P7NPhGuLAtQiFqS0raHg/

Ett julevangelium i tiden
Att värdera en plats