Vi värderas olika utifrån var vi bor…

8 november, 2018

Det är förunderligt hur vi har det i vårt land. I vårt Sverige AB. Återigen står det klart att vi varken värderas eller behandlas lika beroende på var vi bor i vårt land. Inget vi kan vara stolta över vare sig vi drabbas eller inte. Nu hörs återigen skrik av orättvisa och oro som ett eko av misstro till dem som beslutar och som inte har koll, eller som inte bryr sig.

Enskilda vägar är också vägar

Denna gång handlar det om säkerheten och tillgången till enskilda vägar. Om att ta sig fram helt enkelt. Nu har nya regler införts som raserat en service som fungerat tills nu och som medfört en rad befogade protester som jag delar citat och länkar  ifrån här:

Först ut är Norrlandsförbundet:
”Vi kommer att få se plogbilar med plogarna uppe som kör miltals i onödan förbi enskilda vägar. Finns några hållbarhets- och miljöaspekter i detta förslag? Norrlandsförbundet kräver att reglerna snarast omprövas och verklighetsanpassas samt att det sker en resursförstärkning av de statliga medlen till enskilda vägar.”

https://www.folkbladet.nu/2288748/manniskor-isoleras-i-vinter

Andra citatet är från riksdagsledamoten Helena Lindahl (C):
”Problemet är en byråkratisk skapelse där Trafikverket infört GPS – kontroll av tidshållningen för entreprenörer. I detta inkluderas även snöröjning på enskild väg och bötesbeloppen kan dra iväg upp till 20 000 kronor för en mindre försening. Det är så klart ekonomiskt fullständigt ohållbart att riskera så stora böter för snöröjningsuppdrag dom betalar förhållandevis lite, samtidigt som mindre vägar innefattar en uppenbar risk att köra fast. Statens myndighet driver alltså på för att stegra priserna på snöröjning så till den grad att vägföreningarna inte har råd med snöröjning längre.”

https://www.land.se/debatt/debatt-om-trafikverket-och-snorojningen-pa-enskilda-vagar/

Tredje citatet är från en av medborgarna som drabbas:
”Här är det många som pendlar till jobbet och vi har alla problem med snöröjningen. I vårt område finns bara en entreprenör, men han får inte längre ta de enskilda vägarna, säger Inga-Lill Örjegren, som är ordförande i Kanaans vägsamfällighetsförening.”

https://www.land.se/landkoll/snorojning-av-enskilda-vagar-kan-bli-stort-problem-vintern-2018/

Sist men inte minst min kära kollega i glesbygdskampen Inez Abrahamsson:
”I Sverige finns 23 000 väghållare för enskilda vägar som får bidrag för att sköta om och hålla vägarna uppe eftersom det är av nationellt intresse. De enskilda vägarna med bidrag omfattar nästan lika många mil väg som de statliga vägarna. Vi är många som bor efter dem. Eftersom vägbidragen är små räcker de sällan både till underhåll och skötsel. Så förutom ideellt arbete, genomförs allt från bingokvällar till att boende betalar in årsavgifter. Sånt som boende efter Sveavägen aldrig ens behöver tänka på”

http://inez.se/diskriminering-ar-normallaget-i-glesbygd/

Svensk politik kräver medborgarinflytande
Jag vill berätta för dig pappa