Dags att ta av foliehatten, Lotta Gröning!

12 oktober, 2016
Kategori:

I ett uppmärksammat inlägg har journalisten och krönikören Lotta Gröning konstaterat att EU vill avveckla svenskt jordbruk och att LRF inte gör någonting åt det. Självklart blev jag nyfiken när jag läste rubriken, men efter att jag hade läst texten var jag bara förvirrad.

EU vill avveckla svenskt jordbruk

Det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta, och Lottas text är minst sagt dunkel i så mån att hon uttrycker sig otroligt svävande. Det ska tydligen finnas en rapport, en rapport som är hemlig men som tydligen LRF:s förtroendevalda ändå skulle ha fått se utan att säga någonting om den.

 

Vid närmare efterforskningar som min vän Robert Larsson, regionchef på LRF i Västra götaland gjorde så visade det sig att den karta – som enligt Gröning skulle vara hämtad från en hemlig rapport som beskriver hur EU vill lägga ner svenskt jordbruk, i själva verket är en karta som beskriver hur jordbruksmarken idag är fördelad inom unionen:
http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2006/Journal-of-Nordregio-no-2-2006/The-EUs-new-agricultural-policy/

Gröning skriver att rapporten, som sägs komma från European Environment Agency – EEA, säger att allt jordbruk norr om Skåne ska läggas ned, eftersom det inte är lönsamt.
För det första har jag svårt att tro att rapporten, om den nu finns, föreslår att EU ska driva på för att lägga ner jordbruk i nästan hela Sverige. Det låter rimligare att rapporten, om den nu finns, konstaterar att det finns saker som talar för att jordbruket i norra Sverige kommer att få svårt att klara konkurrensen i framtiden. Det är ingen kontroversiell slutsats som behöver hållas hemlig. Det är uppenbara konkurrensmässiga nackdelar för jordbruk som bedrivs där det är vinter mer än halva året, där det är små åkrar och där det är långt mellan gårdarna. Men det är stor skillnad på att konstatera detta, som de flesta av oss redan vet, och att säga att det är något som EU ska driva på för.
För det andra har jag personligen väldigt svårt att tro att EEA, som ju är en miljöinstans, skulle driva på för en sådan utveckling. Dels är EEA ingen marknadspolitisk instans, som det skulle behöva vara för att komma med synpunkter på olika typer av jordbruks lönsamhet och konkurrenskraft. Dels finns klara miljömässiga fördelar med att inte koncentrera jordbruket allt för mycket. Jag tycker att det faller på sin egen orimlighet att en miljöinstans inom EU skulle komma med förslag om att lägga ner jordbruket i Sverige.
Men, som sagt, det är svårt att diskutera en rapport som ”är hemlig”.

Förra året, vid Agricultural Outlook-konferensen som EU-kommissionen höll, spådde de att mjölkproduktionen kommer att öka i i princip alla EU-länder utom i Sverige, Finland och några få länder till. De konstaterar samtidigt att det finns problem med en sådan utveckling – till exempel läckaget av växtnäring. Man konstaterar att riktade stöd till mjölkproduktion i vissa delar av EU skulle kunna bromsa utvecklingen.

Rapporten hittar ni här:
http://ec.europa.eu/agriculture/events/2015/outlook-conference/14-helaine_en.pdf

Det känns väldigt märkligt att EU-kommisionen höll en konferens där de konstaterade att utvecklingen går mot en koncentration av mjölkproduktionen och att det innebär en del miljömässiga problem – samtidigt som miljöinstansen EEA skulle ha kommit med en rapport där man förespråkar en sådan utveckling.

Det är inte svårt att gissa att Gröning har fått inspiration av småbrukarrörelsen i Sverige. Det är en klassisk konspirationsteori att LRF skulle driva på för att få bort alla småbrukare. Det är därför som LRF tiger när EU lägger ner de små jordbruken – enligt konspirationen som Gröning torgför på sin blogg.

Gröning blandar och ger ur kortleken av angrepp på LRF. Bland annat får får vi kritik för att vi driver på för ökad konkurrenskraft för Svenskt jordbruk. Samtidigt skriver hon att ”LRF älskar EU:s jordbruksstöd”. Den här meningen är så märklig att jag ännu inte har lyckats förstå vad sjutton hon menar:

”LRF som älskar EUs jordbruksstöd ser förstås EUs strategi som den bästa lösningen; nämligen att en stärkt produktivitet är den viktigaste framtidsfrågan för jordbruket.”

Hur får Gröning ihop den argumentationslinjen – LRF älskar stöd, och därför driver vi på för en ökad produktivitet?

Det är ju för att minska stödbehovet som vi vill se en ökad produktivitet och konkurrenskraft. Det är för att minska stödbehovet och öka möjligheten att tjäna pengar på marknaden, som vi vill se ökade satsningar på export till andra delar av världen. Här pratar jag inte om ”exportstöd”, utan att svenska politiker ligger på för att Sverige ska få de handelsavtal som behövs för att till exempel få exportera till Kina. Det är för att vi vill behålla svenskt jordbruk som vi driver på stenhårt för stärkt konkurrenskraft och lägre kostnader.

Vilken linje skulle Gröning önska att LRF drev? Att Sverige skulle isolera sig från övriga världen, stänga gränserna och hoppas att vi får det svenska folket med oss på en politik där de bara får äta svenskproducerad mat – inte för att de själva väljer det – utan för att de är tvungna?

Lotta Grönings text är ett enda sammelsurium av lösa trådar och argumentationslinjer som är omöjliga att följa. Men med tanke på hur mycket texten har delats och spridits i sociala medier så spelar hon på en sträng som tydligen går att spela på hur mycket som helst: LRF är bara till för storbönderna.
Det är då väldigt märkligt att just storbönderna är de som är svårast att övertyga om att fortsätta vara medlemmar i LRF. Borde det inte vara precis tvärt om, om Lottas konspiration hade någon grund?

Vad är produktivitet och varför är det viktigt även för den småskaliga produktionen
Höstvete del 14 (12:e oktober)