Höstvete del 14 (12:e oktober)

12 oktober, 2016
Kategori:

I våras sökte jag EU-stöden för min höstveteodling. Jag tror inte att något av dessa stöd har betalats ut riktigt ännu, så rent ekonomiskt kan jag inte redovisa de pengarna i kalkylen ännu. Men nu är hög tid för mig att söka ytterligare ett stöd.

Här i Orsa har vi en besparingsskog. Jag har skrivit lite mer ingående om vad det är i den här texten:
https://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/vad-ar-en-besparingsskog/

En del av avkastningen från besparingsskogen ska gå till att stötta jordbruket i kommunen. I reglerna som styr en besparingsskog står det vad avkastningen får användas till och i princip handlar det om att stötta skogsbruket och jordbruket på orten. Pengarna får också användas till att stötta annat som är nyttigt och viktigt för delägarna och kommuninnevånarna. I dag används den största delen av avkastningen till skötsel och underhåll av de många mil skogsbilvägar som finns här, vilket är en enorm fördel för både delägare och andra.

Det finns besparingsskogar på några ställen i Dalarna och jordbruksstödet är utformat på lite olika sätt. Här i Orsa har vi gjort det ganska enkelt för oss och bidraget betalas ut i form av djurbidrag och arealbidrag. Man får en viss summa per hektar (500 kr) och en viss summa per djurenhet (500 kr). (I år är det 1000 kronor per mjölkko, tror jag. Det är ett sätt att försöka stötta mjölkproduktionen lite extra i dessa tuffa tider).

Om åkermarken ligger i träda och ingenting skördas betalas halva arealstödet ut. Ett sätt att försöka stimulera produktionen men ändå ge något till dem som, iallafall, förhindrar igenväxning av landskapet.

Ansökan ska lämnas in före den 15:e oktober och sedan granskas de innan utbetalning sker efter några veckor. Det är ingen omfattande kontrollverksamhet kopplad till utbetalningarna. På en liten ort vet man om åkrarna verkligen brukas och om den som söker verkligen har djur.

På marginalen är bidraget från besparingsskogen otroligt viktigt för lantbruket i Orsa. Jag är tämligen säker på att landskapet skulle se helt annorlunda ut om vi inte hade haft detta bidrag.

Dags att ta av foliehatten, Lotta Gröning!
Erik Axel Karlfeldt om Dalarna.