Den jävla svenska skolan!

17 januari, 2016
Kategori:

En god vän till mig lade ut en desperat vädjan om hjälp på facebook. Han försökte hjälpa sitt barn, som går i femte klass, med matteläxan.

Men gaaahhh! Jag gick ut med 5 i betyg i matte. Men har inte använt mer än plus och minus sen skolan (som egen var det mest minus…) men hur f-n ska jag förklara för sonen hur man får till det här?”

mattebild

Jag, som ju har några hundra högskolepoäng i matematik och fysik tänkte att jag kunde hjälpa till. För det är ingen svår uppgift om man kan ställa upp och lösa ekvationssystem med tre okända.

Om man inte kan ställa upp och lösa ekvationssystem med tre okända är det en nästintill omöjlig uppgift att lösa. Vad ännu värre är så har uppgiften – om man inte har den som en övning på att lösa ekvationssystem – lika lite med matematik att göra som sudoku. Matematik handlar, som jag tidigare har skrivit, om att tillämpa verktyg – inte gissa sig fram genom att prova med att sätta in olika siffror i rutor helt slumpvis.

Vad händer med barn som får sådana här uppgifter utan att ha lärt sig ekvationssystem? Jo, självklart får de uppfattningen att 1) matematik är svårt och 2) man måste vara jättesmart för att förstå matematik. Det är ju helt fel!
Matematik är bara svårt när man inte vet hur man ska göra därför att man saknar verktygen. Skolans uppgift är att ge eleverna dessa verktyg – inte underblåsa den redan etablerade uppfattningen som många har, om att matematik är svårt.

Det är genuint elakt att ge barn sådana här räkneuppgifter. Det är så uppenbart att det måste finnas ett uppsåt, för ingen pedagog kan väl hävda att det är en bra metod att börja med att bryta ned barnens självförtroende och ge dem en falsk bild av vad matematik är?
Vilka kommer att klara av uppgiften? Jo, endast barn till föräldrar som är matematiker.
Det är så den svenska skolan lever upp till sitt jämlikhetsideal som säger att det är viktigt att alla barn ska få samma förutsättningar.

Frågan är vad som ligger bakom? I dessa dagar är det inne att säga att det är Putin som ligger bakom allt – så vi kan kanske anta att det är han som ligger bakom även det här. För haveriet inom den svenska skolan kan mycket väl vara ett resultat av främmande makts subversiva verksamhet i vårt land.

Nu har snart en hel generation svenska barn gått igenom en skola som är dysfunktionell i sin förmåga att skola barnen i de viktigaste av alla ämnen – matematik. Det innebär att Sveriges valmanskår snart kommer att bestå av människor som inte kan räkna och därför inte heller kan föra eller följa logiska resonemang.

Jag skulle på något sätt vilja att det var möjligt för föräldrarna att skydda sina barn från den svenska skolan. Men det går inte. Även om man tycker att läroplanen är skit, så får man inte förhindra staten att marinera ens barn i den under nio långa år. Den enda möjligheten är att flytta till ett annat land. (Jag pratade om detta i min podcast med Klaus Bernpaintner tidigare i höstas).

För den som är nyfiken på hur man löser uppgiften så skriver jag hur jag skulle ha gjort.

Jag tar uppgift 6:

Kalla den övre tomma rutan i triangeln för x, den nedre till vänster för y och den nedre till höger för z.
Summan av de två närliggande hörnen är den summa som står på triangelns sidor. Det ger följande ekvationssystem:

(1) x+y= 3,17
(2) y+z= 4,95
(3) z+x= 1,96

Som ni som kan lösa ekvationssystem vet, så är detta ett lösbart ekvationssystem. Det finns tre okända (x,y och z) och tre ekvationssamband.

vi konstaterar att ekvation 1) går att skriva; y = 3,17-x och att ekvation 3) går att skriva: z = 1,96 -x

Om vi sätter in dessa samband i ekvation 2 så får vi följande:

y+z = 4,95
3,17-x+1,96-x = 4,95

vilket förenklat är: -2x + 5,13 = 4,95
eller: -2x= -0,18

Alltså är x = 0,09

Ekvation 1) ger då att y = 3,17-0,09 = 3,08

Ekvation 3) ger att z = 1,96 – 0,09 = 1,87

Som ni ner är det busenkelt att lösa uppgiften om man kan lösa ekvationssystem. Men uppgiften är hart när omöjlig om man inte kan det. Jag kan för mitt liv inte tro att eleverna i femte klass har fått lära sig att lösa ekvationssystem med tre okända.
Varför vill någon förstöra barnens självförtroende och ge dem en felaktig bild av vad matematik är?

Vem kan vara så elak?

Jo, det kan bara en monopolist vara: staten.

Matematiken engagerar
Fäbodblogg