Radio Bonde avsnitt 6: Hemskolning

29 november, 2015
Kategori:

Är det bara världsfrånvända galningar som inte vill lämna sina barn till skolan? Kan hemskolning vara ett sätt att lösa skolans utmaningar i framtiden, eller kommer statens vilja att skydda barnen från föräldrarnas åsikter att väga tyngre? Det är ämnet för detta samtal med Klaus Bernpaintner som sedan 3 år bor i Utah, USA.

I radioinslaget citerar jag Anne Applebaums utmärkta bok ”Järnridån” som handlar om det kommunistiska maktövertagandet i Östeeuropa 1945-1946:

”Ordet ”totalitär” har oftast används som beskrivning av det nazistiska Tyskland och Stalins Sovjetunion, men begreppet totalitarismo – lanserades i samband med den italienska fascismens uppkomst. Ordet var en uppfinning av en motståndare till Benito Mussolini men denne anammade det entusiastiskt, och i ett tal kom han med vad som alltjämt är den bästa definitionen av begreppet: ”Allt inom staten, ingenting utanför staten, ingenting mot staten.” En totalitär regim förbjuder samtliga institutioner utom dem som den officiellt har godkänt. En totalitär regim har alltså ett enda politiskt parti, ett enda utbildningssystem, en enda konstnärlig riktning, en enda centralplanerad ekonomi, ett enda enhetligt medium och en enda moralkodex. I en totalitär stat finns inga skolor utanför statens kontroll, inga privata företag, inge gräsrotsorganisationer och inget kritiskt tänkande”

Klimatet och jordbruket i retrospektiv
Radio Bonde avsnitt 5: Island