”Hen” ställer till det

27 maj, 2016
Kategori:

När jag skriver försöker jag vara noga med att inte, genom mitt ordval, signalera att jag förutsätter ett en person är en man eller kvinna, bara för att den till exempel har ett visst yrke.

Jag tycker faktiskt att det är viktigt. Egentligen inte som ett politiskt ställningstagande, utan därför att jag så långt det är möjligt försöker uttrycka mig korrekt.

Jag försöker alltså undvika att skriva: ”En bonde måste gå upp tidigt på morgonen. Därför är det viktigt att han går och lägger sig i tid”.
Helt enkelt därför att en bonde ju lika gärna kan vara en ”hon”.

Även om det språkligt blir lite mer omständigt, skriver jag ”han eller hon”.

Det finns andra sätt att formulera meningen:
”En bonde måste gå upp tidigt på morgonen. Därför är det viktigt att denne går och lägger sig i tid”

Jag känner ett instinktivt motstånd mot att formulera mig så. Det känns högtravande, vilket jag försöker undvika. Dessutom är det tydligen så, att ”denne” inte heller är ett neutralt uttryck.

http://blog.svd.se/sprak/2012/03/28/han-hon-hen-den-eller-denne/

Jag är givetvis inte ensam om att slita med det här problemet. Många skribenter letar efter smidiga sätt att kunna uttrycka sig neutralt på ett språkligt smidigt sätt.

Det är troligtvis därför uttrycket ”hen” har blivit populärt.

Men det är också ett uttryck som är omtvistat. Många reagerar starkt negativt på en text där ”hen” används. Jag vill skriva texter där det är textens budskap som ska skapa underhållning, känslor och debatt. Att använda ”hen” leder till att många läsare fokuserar på detta enskilda ord och inte textens budskap.

Men, den huvudsakliga anledningen till att jag försöker undvika att använda ”hen” är, att det helt enkelt är fel.

Om jag ersätter ”han eller hon” med ”hen” så använder jag ordet i betydelsen att det kan vara antingen en ”han” eller en ”hon”.

Jag är långt ifrån en expert på könsdefinitioner och ska därför inte drista mig till att försöka reda ut den snårskogen av begrepp. Men, om jag har förstått det rätt, så är ”hen” benämningen på en person som varken är en han eller en hon.

”Hen” är alltså en väldigt specifik benämning och inte ett allmänt begrepp som omfattar både män och kvinnor.

Om jag benämner en bonde som en ”hen” så menar jag specifikt en bonde som definierar sig som varken en ”han” eller en ”hon”.

Tvärt emot vad som verkar vara mångas förhoppning – att ”hen” ska ge oss skribenter en smidig språklig genväg till könsneutrala formuleringar – så krånglar begreppet till det ytterligare.

När jag skriver att en bonde kan vara ”han eller hon”, så förutsätter jag ju att alla bönder definierar sig själva som antingen en han eller en hon. Så behöver det ju inte alls vara. En bonde kan ju också vara en person som definierar sig själv som varken man eller kvinna.

Därför borde den som verkligen vill vara säker på att inte dra förutfattade slutsatser om olika människors könsidentitet skriva såhär:

”En bonde måste gå upp tidigt på morgonen. Därför är det viktigt att han eller hon eller hen går och lägger sig i tid.”

 

 

Fel hur än man gör
Stämmotankar