Radio Bonde avsnitt 21: Henrik Thurfjell om vargar och vildsvin

2 februari, 2016
Kategori:

”Säg hur stor vildsvinsstam ni vill ha, så ska jag säga hur ni ska göra”

Henrik Thurfjell, doktor i viltekologi, berättar om sin forskning. Han är ganska nyligen hemkommen från Kanada där han har studerat hur bytesdjur och rovdjur påverkar varandra. Vi pratar också om hur jakten påverkar samspelet mellan rovdjur och bytesdjur.

Henrik kommer också med en del tips och avfärdar en del myter när det gäller förvaltning av vildsvin.

Intressant och lärorikt, som alltid i Radio Bonde.

Såhär följer du Radio Bonde: https://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/hur-man-kan-lyssna-pa-radio-bonde/

Sång till den storm som ska komma
Är det Putin som bestämmer?