Radio Bonde avsnitt 40: Erik Evestam om småskalig vattenkraft

21 december, 2016
Kategori:

Jag firar jubileum med det fyrtionde avsnittet av Radio Bonde.
Jubileumsavsnittet handlar om småskalig vattenkraft. I storleksordningen 1700 mindre dammar och kraftstationer i landet hotas av utrivning. Ägarna till dessa anläggningar, som ofta är privatpersoner, riskerar att få betala ett mycket högt pris som en följd av en rättstillämpning som strider mot principerna för hur en rättsstat bör fungera.

Hör mig och Erik diskutera de principiella felen i tillämpningen av miljöbalken och hur man skulle kunna göra det effektivare och mer demokratiskt.

Radio Bonde avsnitt 41: Marie Aichagui om mens och bindor av tyg
Blev jag lurad när jag var 11 år?