Svampar och kryp

7 juli, 2015
Kategori:

En gång i veckan under vår och sommar hjälper jag till att gradera grödor. Det innebär att jag på samma plats på samma åker följer utvecklingen hos grödorna. Resultaten rapporteras in till Jordbruksverkets växtskyddscentral där resultaten sammanställs och ligger sedan till grund för de rekommendationer som Jordbruksverket sedan kommer med i sina växtskyddsbrev som kommer ut en gång i veckan.

Det är en väldigt viktig verksamhet, som bygger på ett frivilligt deltagande från oss som hjälper till med graderingen. Genom att det finns bönder som hjälper till med graderingen i hela Sverige så får Jordbruksverket snabbt information om vad som händer och sker ute i hela landet.

Vad är det då som graderas?

Förutom vilket utvecklingsstadium som grödorna befinner sig i så ska olika skadegörare kontrolleras. Det handlar främst om olika svampsjukdomar och förekomst av skadeinsekter. När Jordbruksverket via sina graderare ser att det börjar förekomma angrepp av någon särskild svamp eller insekt så kan de göra övriga bönder uppmärksamma på detta via sina växtskyddsbrev.

Den brungula fläcken är kornets bladfläcksjuka, som är en svampsjukdom. De ljusa strecken på var sida om fläcken är gångar som minerarflugans larver har gjort.
Den brungula fläcken är kornets bladfläcksjuka, som är en svampsjukdom. De ljusa strecken på var sida om fläcken är gångar som minerarflugans larver har gjort.

 

Vi som hjälper till gör alltså detta frivilligt och utan ekonomisk ersättning, men å andra sidan får vi tillgång till all den expertis som finns på Jordbruksverkets växtskyddscentral, vi får gå på kompetenshöjande kurser och vi har möjlighet att hänga med i den senaste forskningen på området.

mmoraeaus_graderingshjalp

För att lyckas med odlingen så måste man vara väldigt aktiv och ständigt följa sina grödor. Genom att vi som graderar ”tvingas” göra det väldigt noga varje vecka så får vi en väldigt bra koll på vad som händer ute i fält. För mig har det varit extra viktigt att få vara med i den här verksamheten eftersom jag inte har någon formell lantbruksutbildning.

Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag kan och hur mycket mer det finns att lära. Växtodling är inte så ”bara” som man kanske kan tro.

Bonde i TV
Nära döden?