Rätten att bära vapen
Ett axplock av dumhet i veckan som gick