Handskakningar och diskriminering
Handelsgödselskatt ger stärkt konkurrenskraft, sa mp