Tyck inte synd om oss

7 augusti, 2015
Kategori:

Jag har en liberal grundsyn på marknaden och marknadskrafterna. Jag förstår att producenterna är till för att tillfredsställa konsumenternas önskemål och behov – inte tvärt om. De som köper mjölk gör inte det för att tillfredsställa mjölkproducenternas behov av att producera mjölk. Vi som är producenter är till för att producera någonting som konsumenterna efterfrågar. 

Men därmed inte sagt att vi producenter inte ska argumentera för varför just våra produkter är bra och köpvärda. När det gäller livsmedel i allmänhet och mjölk i synnerhet så brukar vi använda argument kring vår unika svenska djurskyddslag och betydelsen för landsbygden, det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Vi tror nämligen att, om konsumenterna förstår kopplingen mellan det val man gör i butiken och utsikten över sjön eller den myllrande artrikedomen i betesmarkerna, så kommer de att välja svenska produkter.

Jag tror att vi gör ett misstag om vi vädjar till konsumenternas dåliga samvete, medömkan eller sympati med svenska bönder. Det spelar förvisso ingen roll varför konsumenterna väljer våra produkter, men att bygga sin marknadsföring på att folk ska tycka synd om oss, är inte hållbart. Då måste det ju fortsätta vara synd om oss, om vi ska behålla vår marknadsandel.
Det är inte synd om oss. Vi är företagare som tar risker. Ibland går det bra, ibland går det dåligt – det är spelets regler.
Men vi kommer att fortsätta att argumentera för våra produkter. Att ”prata för varan” är varje producents ansvar och uppgift.

Jag får ofta frågan varför vi inte är mer ”franska” och protesterar, bränner traktordäck och spärrar av trafiken. Vi gör inte sådant därför att vi inte tror att det fungerar.
Varför ska vi ställa till problem för de som vi vill ska köpa våra produkter? Vi kan inte protestera mot låga priser, då ingen annan än vi själva kan göra någonting åt att priserna är låga.

Vi kan protestera mot höga kostnader som beror på politiska beslut, men vi tror att våra svenska politiker hellre lyssnar till väl avvägda argument som framförs under ordnade former. Vi tror också att politiker lyssnar mer på den breda opinionen än ett enskilt intresse.
Det är därför vi är så glada åt den uppmärksamhet och det engagemang som så många av ni konsumenter har visat under den pågående mjölkkrisen.

Många är intresserade av att veta mer om hur mejerimarknaden fungerar, om böndernas relation till mejerierna och varför olika mejerier kan betala olika mycket för mjölken. Jag försökte reda ut det lite i den här texten. Jag kommer att skriva ett till inlägg där jag försöker reda ut det ytterligare. Jag kommer att länka här, när den texten är klar.

Nu är den andra texten klar, den kan läsas här.

 

 

Mejerier - så funkar det.
Tiggare och reklam i det offentliga rummet